Menu Zavřeno

Je čas otevřít téma mimořádných lidových soudů?

Češi jsou zvláštní národ. Na našem území se neustále střídají různí okupanti a my proti nim vždy brbláme, posmíváme se jim a švejkujeme proti nim. Ale než nám skutečně dojde trpělivost, konečně se pořádně naprdneme a odhodláme se k velké a tvrdé akci, trvá to většinou neskutečně dlouho.

Rozhoupat se ke reálnému odporu nám často trvá tak dlouho, že část nenasytných okupantů se mezitím stihne požrat sama navzájem a zbytek se rozhodne zaútočit na Rusko, což byla pro jakoukoli říši v historii vždycky konečná. My pak (třeba pomocí lidových soudů) odstraníme zbytky parazitů a v krátkém čase svobody rychle opravíme a postavíme neuvěřitelné množství věcí, protože jsme šikovný a pracovitý národ…a pak si zase necháme přímo do baráku napochodovat novou várku parazitů, proti kterým budeme zas jen brblat a necháme se pomalu dusit.

Celým tím úvodem chci říci, že na mimořádné lidové soudy ještě čas nenastal. Zatím ne. Češi ještě pořád nenazráli na to, aby z pozic moci vypráskali parazitické šmejdy a slouhy cizích zemí. Vlastníci funkčního mozku sice vidí apokalypsu, která se na ně řítí a ve které už i z velké části jsou, ale pořád jsou v těžko pochopitelné neakceschopnosti. Pořád doufají, že se to nějak vyvrbí samo.

Ale ono se to samo od sebe asi nevyvrbí. Nemilosrdní globalističtí loutkáři dál pokračují v zavádění svého plánu na rozvrácení našeho světa a k zavedení digitálního otroctví, ve kterém bude kontrolován každičký náš krok a slovo, kde nebudeme vlastnit už ani svoje tělo, budeme jíst hmyz a ve kterém prý budeme velmi šťastní. Stojíme v žumpě, exkrementy parazitů už nám sahají po prsa, ale my čekáme, až hladina ještě stoupne a smradlavá hmota nám nateče i do těch našich holubičích zobáčků. Teprve pak (snad) přijde naše verze vzpoury ala Srí Lanka.

Než to nastane, je ale potřeba zasít mezi lidi některé nezbytné informace. Spousta myšlenek totiž potřebuje nějaký čas, aby stihla ve společnosti dostatečně zakořenit. Potřebují nějaký čas na vyklíčení, abychom pak mohli v pravou chvíli sklidit jejich plody. Jednou z takových myšlenek je i to, že máme historicky ověřenou možnost vytvoření mimořádných lidových soudů. To znamená soudů, které jsou provozované skutečnými zástupci národa, které jsou velmi rychlé, tvrdé a namířené proti vlastizrádcům, kteří nás dlouho týrali. Čím dříve se tahle myšlenka začne mezi lidmi šířit, tím lépe. Není jisté, co přesně se bude dít od podzimu 2022 do jara 2023, ale moc hezké to asi nebude. Je dobré se předem připravit na tu dobu, ale i na čas po ní, kdy dojde k zúčtování.

Poznámka – k ničemu nevybízím, jen upozorňuji na jednu historickou možnost, jak potrestat mocné členy mafie a znovu zprovoznit právní stát.

Zločiny proti lidskosti a velezrady jsou už nepřehlédnutelné!

Důvodů ke vzpouře a rozjetí velkých soudních procesů už máme naprostý dostatek už nyní. A ty důvody pro revoluci jsou dokonce zcela legální! Podívejme se na stručné shrnutí největších zločinů, které se u nás dějí se zvýšenou intenzitou především poslední dva a půl roku. Za čím stojí členové nadnárodní mafie, která prorostla do naší politiky, médií a řady dalších složek státu?

 • Způsobení smrti desetitisícům občanů České republiky v důsledku záměrného rozvrácení zdravotnického systému, udržování obrovského stresu a nucení lidí do přijetí nebezpečné, nefunkční a experimentální „vakcíny“.

 • Způsobení trvalých zdravotních následků desetitisícům až statisícům českých občanů jako následek akcí uvedených v předchozím bodě.

 • Obrovská korupce spojená s neprůhlednými zakázkami v průběhu „epidemie Covid-19“ – nákupy nefunkčních vakcín, neprůkazných testů, zbytečných zdravotních přístrojů, neprůhledné rozdělování „finanční pomoci“ atd.

 • Snaha zatáhnout Českou republiku úplně nesmyslně a zbytečně do válečného konfliktu, a to na straně konfliktu, která zcela očividně následuje nacistickou ideologii i metody boje.

 • Záměrné ohrožení energetické a potravinové soběstačnosti České republiky. Příprava všech katastrofických následků, které to přinese – chudoba, potravinová krize, exekuce, hroucení průmyslu, krachy českých firem atd.

 • Gigantická korupce, která české občany připravila o stovky miliard korun – především v souvislosti s onemocněním Covid-19 a vojenským konfliktem na Ukrajině, ale také spojená s dřívějším rozprodáním životně důležité infrastruktury (pro vodu, plyn, pohonné hmoty…) České republiky jiným státům.

 • Opakované porušování Ústavy České republiky.

Není toho málo, že? Už se dostáváme do světa, kde platí citát Německo-židovského novináře Kurta Tucholskyho:

„Smrt jednoho člověka je katastrofa, sto tisíc mrtvých je statistika.„

Po začátku “vakcinace” proti Covid-19 začal v USA prudce růst počet invalidů. FRED

Co jsou to lidové soudy?

Mimořádné lidové soudy jsme tu měli hlavně po druhé světové válce, když bylo potřeba rychle, bez zbytečných průtahů a tvrdě potrestat velké množství nacistických kolaborantů a psychopatických zrůd. Tedy všechny ty, kteří během války podporovali okupaci, totalitní praktiky, popravy a zavírání „neposlušných“ Čechů, cenzuru, rozkrádání českého majetku…no prostě to samé, co se v trochu jiné a zatím o něco mírnější podobě děje dnes.

Soudy byly rychlé a tvrdé i kvůli tomu, že se tím zabránilo nekonečným průtahům, právnickým kličkám a riziku korupce. Rozsudky daly jasnou zprávu: „Tohle už tu znovu nezkoušejte, vy kurvy nacistické!“

Tohle zastrašení fungovalo řadu dekád, než se k nám podobní zločinci zase vrátili – tentokrát skrz nadnárodní organizace, kde nová várka psychopatů nosí místo nacistických uniforem nažehlené obleky a místo tanků a kulometů mají kufříky nadité Eury a dolary, které si doslova tisknou ze vzduchu.

Shrnutí toho, co je to mimořádný lidový soud a jak funguje, je hezky a stručně přímo na Wikipedii:

„Mimořádné lidové soudy zasedaly v sídlech 24 tehdejších krajských soudů, v případě potřeby ale i jinde. Jednaly v pětičlenných senátech, přičemž pouze předseda senátu byl soudce z povolání, zbylí členové byli soudci z lidu. Všichni však, včetně veřejných žalobců, kteří zde zastupovali obžalobu, byli vybíráni ze seznamů státně spolehlivých občanů sestavovaných okresními národními výbory. Mimořádné lidové soudy jednaly veřejně a ve zrychleném řízení podle pravidel pro stanné právo, celé řízení mělo trvat maximálně tři dny. Mohlo být jednáno i v nepřítomnosti obžalovaného, ten však měl vždy právo na obhájce a jestliže ho nevyužil, byl mu ustanoven soudem (ex offo). Byl-li souzený uznán vinným, nehrozil mu jen trest smrti nebo těžký žalář od pěti let až po doživotí, ale zároveň také nucené práce, propadnutí majetku nebo ztráta občanské cti. Proti rozsudku, který byl vyhlašován také veřejně a ihned po skončení jednání, nebylo žádného odvolání a ani případná žádost o milost prezidenta republiky neměla odkladné účinky. Byl-li uložen trest smrti, vykonával se zpravidla do dvou hodin, přičemž mimořádný lidový soud mohl rozhodnout o tom, že se vykoná veřejně.“

U nás se je povedlo naplno rozjet díky prezidentu Benešovi a jeho dekretům. Až nazraje čas, budeme opět potřebovat nějakého významného člověka nebo skupinu, která bude mít dostatek síly lidové soudy rozjet. Ideální by byl prezident, ale jelikož zřejmě budeme skřípat zuby pod prezidentem Andrejem Babišem, je naším úkolem najít jiného vhodného člověka nebo skupinu, které to prosadí. Ideálně s řadou právníků-patriotů ve svých řadách (několik takových nadějných uskupení už vzniklo).

Možnost moderní verze lidových soudů

Dodatek – lidové soudy byly v minulosti i zneužity k vyřizování osobních účtů a z části je bohužel obsadili ti, proti kterým měly být namířeny. Paraziti a profesionální převlékači kabátů totiž mají výborné instinkty přežití a ví, kdy je čas přeskočit do druhé skupiny a napadnout všechny, kdo by je mohli na nové pozici ohrozit. I proto by se aktuální verze lidových soudů měla pečlivě zorganizovat a také by měla být zaměřena na menší počet lidí – čím méně soudů, tím menší šance, že se v tom počtu “schovají” i trójské koně. Zajímavým příkladem novodobého “mezinárodního lidového soudu” je Corona Investigative Committee německého právníka Reinera Fuellmicha – ten v podstatě funguje tak, že dělá obrovský soudní proces “nanečisto” a tím spojuje všemožné odborníky z celého světa, pomáhá shromažďovat zásadní informace a dává dokupy obrovské množství materiálů, které pak mohou být použity u klasických soudů, až se změní klima a část soudců přestane mít strach procesy rozjet.

Opora pro mimořádné lidové soudy v našich zákonech

Patrioti, kteří chtějí zachovat naši zemi a nechtějí se stát digitálními otroky nadnárodní mafie, mají pro odpor jasnou a velmi srozumitelnou oporu v zákonech. Nejen v Ústavě, ale i v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Podívejme se na dva paragrafy, jejichž znění naplňovala předchozí vláda Andreje Babiše a ještě více současná vláda Petra Fialy.

§ 309 – Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310 – Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Lidové soudy zřejmě budou nutné proto, že běžné soudy se ukázaly jako příliš zkorumpované nebo zastrašitelné. S výjimkou borců z Nejvyššího Správního Soudu, kteří se i v těžkých časech naší okupace globálními parazity snaží dodržovat české právo (bohužel jejich rozsudky nebyly v době covidové totality příliš účinné).

Kdo by šel k soudu

Je nutné uvažovat realisticky – lidí, kteří se dopouštěli a dopouští totalitního, protistátního, genocidního a korupčního chování bylo a je bohužel příliš mnoho. Budoucí žalobci lidových soudů by se tedy museli zaměřit na hlavní viníky a přimhouřit oči nad chováním menších ryb a lidí, kteří byli různě na hraně. A to z řady důvodů:

 • Korupce je tak rozbujelá, že by při snaze odsoudit všechny vznikl šílený chaos a celá akce by se zřejmě rozpadla.

 • Když budou „menší viníci“ vědět, že z problémů mohou vyváznout se zdravou kůží, tak uvidíte ten fičák, jak budou udávat ostatní a jak budou sekat dobrotu. Byla by to pro velké množství z nich obrovská motivace – pomoz potopit velké ryby a pluj svobodně dál.

 • Spousta menších ryb byla do svého chování dotlačena a spíše než ze zištnosti jednali z obav a na základě zastrašení (strach ze ztráty práce, z ohrožení rodiny, ze ztráty poctivě nabytého majetku atd.).

 • Spousta lidí se bohužel nechala díky korporátním a veřejnoprávním médiím dočasně zmanipulovat k destruktivnímu chování. Opravdu uvěřili falešné realitě, kterou kolem nás média budovala. Nějakou dobu jim mohlo trvat než pochopili, co se skutečně děje a že jde o přímé a záměrné ohrožení naší země a jejích občanů. Skutečně mohli jednat v dobré vůli a na místě je určitá shovívavost.

Tresty smrti už v dnešní době nemají šanci, ale ony ani nejsou nutné. Hlavní by bylo:

 • Odsoudit hlavní viníky k odnětí svobody.

 • Zabavit jejich majetek ve prospěch státu – jde o stovky miliard, které nakradli díky mafiánským praktikám a nepatří jim.

 • Znemožnit jim v budoucnu jakoukoli možnost, jak by mohli svoji trestnou činnost opakovat (zákaz vykonávání veřejných funkcí na doživotí, mimořádné odebrání titulů apod.).

Hlavní viníci by se dnes vybírali hlavně z řad politiků, z vedoucích osob v korporátních a veřejnoprávních médiích, z hlavních osob v politických neziskových organizacích, z lobbistů a vybraných jednotlivců z akademického prostoru a ze zdravotnického systému. Jde jen o stovky lidí, o místní hlavy hydry.

Vzkaz pro policii a armádu

Pokud tyto řádky čtou i policisté a vojáci – vím, že je mezi vámi spousta slušných lidí. Dokonce si dovolím říct, že je to většina. Sama mám mezi příbuznými policisty, můj táta sloužil jako kapitán vězeňské služby, děda byl podplukovník v armádě atd. Tuším tedy, jak u vás spousta věcí probíhá a že jste ve velmi komplikované situaci. Ale až přijde na lámání chleba (a věřte, že to přijde), tak si vzpomeňte, komu jste skládali služební slib.

Služební slib Policie České republiky

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

A zde je Etický kodex Policie České republiky.

Ne, neslibovali jste, že budete chránit nějakou nadnárodní mafii proti běžným Čechům. Ani jste neslibovali, že budete na slovo poslouchat nějakého Fialu nebo Rakušana, kteří plní definici trestného činu vlastizrady. Slibovali jste především bránit Českou republiku proti vnějším i vnitřním nepřátelům, a to i vlastním životem.

I vy sami tu s námi ostatními žijete, i na vás dopadají následky absolutně destruktivních akcí nadnárodní mafie. Zkorumpovaný systém se vás sice bude snažit uplatit, abyste se postavili proti vlastním lidem, ale máte kolem sebe i příbuzné a přátele a u nich vidíte, jaké následky na nich zanechávají experimentální injekce (sami jste k nim byli protizákonně nuceni), jak spousta z nich přichází o majetky, jak jim krachují živnosti, jak se jim kvůli režimu rozpadají rodiny, jak důchodci (i vaši rodiče) přestávají mít peníze i na tu nejzákladnější obživu atd. Vy sami si určitě „užijete“ to, jak se k nám díky nesmyslným vládním rozhodnutí přesouvá z východu mafie, kterou se vám kdysi podařilo vypudit, ale teď se sem díky pětikolce zase vrací, navíc posílená kufry plnými automatických zbraní.

Takže až dojde na lámání chleba, vzpomeňte si, pro koho a proč tu práci děláte. Až vás (možná) budou na podzim nebo v zimě nutit, abyste vykopávali dveře nezávislým novinářům a používali vodní děla na vymrzlé důchodce na demonstracích, zamyslete se, čí příkazy tím plníte. Postavíte se na stranu nadnárodní mafie a genocidních psychopatů nebo se přidáte k občanům naší republiky, ke svým příbuzným a přátelům? Vaše role bude zcela zásadní. To vy rozhodnete, jestli budou budoucí nepokoje vést k upevnění moci globální mafie nebo k tomu, že čeští občané znovu získají naši krásnou zemi a do společnosti se vrátí spravedlnost a právo (jak jen to půjde, nic není samozřejmě dokonalé).

Pravda a rozum nakonec zvítězí. Otázkou je jen to, jak dlouho to potrvá a kolik lidí ta cesta k vítězství semele.

Princip je jednoduchý – jak se každý z nás zachová záleží jen a jen na každém z nás. Pokud se teď každý z nás rozhodne, že se bude chovat poctivě, čestně a bude bránit naši vlast a naši krev, skoro nic nás nemůže zastavit.

To je vše.

Dodatek po diskuzi pod článkem

Většina diskutujících pod článkem se obává, že klasické lidové soudy nejsou správnou cestou. Podle nich je příliš velké nebezpečí, že by je zneužili vyčůraní převlékači kabátů a ti, kdo by se díky procesům prostě jen někomu mstili nebo se ho snažili okrást. Na každý úspěšný lidový soud asi bohužel najdeme v historii dva nebo tři zneužité. A já s těmito diskutujícími v podstatě souhlasím. Klasický lidový soud nemá v aktuální společnosti moc velkou šanci přinést opravdovou spravedlnost – vyžadoval by, aby ho řídila skupina lidí, kteří by byli zároveň charismatičtí, čestní a měli by sílu uhlídat, aby se opravdu trestali vlastizrádci a aby se to neproměnilo v boj nové proti staré mafii.

Mě osobně dává největší smysl přístup Reinera Fuellmicha – udělat v podstatě “soud nanečisto”, při kterém se dobře připraví podklady a dají se dohromady správní lidé. Celé to pak usnadní procesy v klasickém soudním systému, až se podaří změnit společenské klima a dojde k nějaké formě revoluce proti nadnárodní mafii, která aktuálně ovládá naši krásnou zemi.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

53 Comments
Most Voted
Nejnovější Nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír Stwora
15. 7. 2022 12:38

Nikol, mně se strašně líbí, že se nevzdáváte. Že pořád hledáte cestu ven. Ta myšlenka lidových soudů je zajímavá, ale historicky lidové soudy nemají dobrý zvuk. Mám takový pocit, že způsobily hodně bezpráví a odsoudily hodně nevinných lidí. Totiž projevila se zase naše česká povaha a došlo k vyřizování si starých účtů. Já také pořád přemýšlím, jak z toho ven. Problém je, že ta současná paralýza je celoplanetární. Není kam utéct, není se o co… Číst vice »

Jára
Jára
Reply to  Nikola
16. 7. 2022 08:10

V Rusku lidové soudy zneužili trockisti.

A děly se tam tenkrát naprosto šílené věci. Byly odsouzeny spousty neviných lidí do gulagů.

Jindřich
Jindřich
Reply to  Jára
18. 7. 2022 14:01

A vy jste tam byl, že to tom tolik víte? Nějaký zdroj máte?

Jára
Jára
Reply to  Jindřich
18. 7. 2022 23:09

Těch zdrojů o zvěrstvech v Rusku je opravdu hodně, ale na nějaký konkrétní se nepamatuji. Přečti si třeba knihu “Směrš” a protočí se ti panenky jaká zvěrstva se tenkrát děly – tu knihu psali rusové. Viděl jsem i filmy jak neviní lidé byli vražděni a namísto hrobu měli jen víčko od zavařovačky. Mám i osobní svědectví od jednoho kamaráda, jehož děda musel z ruska utéci. On neměl nic proti bolševikům, jen byl hudebníkem a z… Číst vice »

IJN
IJN
Reply to  Nikola
17. 7. 2022 10:40

Startovací výstřel může být zastavení dodávek ZP (do ČR i EU ) jako důsledek podpory vlády ČR straně konfliktu Ukrajina x RF, se snahou zabránit výchově k nacismu(od r. 2014 marné snahy RF ukončit teror a zabíjení civilistů na Donbasu) a hledat příčiny konfliktu UA x RF, jako hledá Dr. R. Fuellmich ke covid 19.

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Vladimír Stwora
15. 7. 2022 15:05

Na žádné vyhnívání nemáme čas, přes 70% národa má v sobě genocidní utrejch, po kterém do několika let zemře.

A do zbytku národa to násilím napíchají na podzim, v zimě, nejpozději na jaře.

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
16. 7. 2022 14:09

A dále mj.:

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/pata-nejvetsi-americka-zivotni-pojistovna-hlasi-163-narust-vyplat-pohrebneho-pro-zakazniky-v-produktivnim-veku-v-roce-2021/

https://smis-lab.cz/2022/07/08/kdo-je-tady-dezinformator-furst-versus-fda/

https://pravyprostor.net/to-by-si-preci-nedovolili/

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nezadouci-ucinky-covid-vakcin-jsou-velmi-vysoke-rika-byvaly-clen-vyboru-cdc/

https://pravyprostor.net/proc-tolik-lidi-stale-veri-covidove-lzi/

https://pravyprostor.net/ockovani-nemuze-zpusobit-neplodnost-nebo-muze/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/lekari-otevrene-hovori-o-poskozeni-vakcinou-je-to-mrazive-videt-a-vzpira-se-veskere-predstavivosti/

https://www.nespokojeny.cz/sportovci-po-covid-vakcine-umiraji-zhrouceni-srdecni-zastavy-krevni-srazeniny/

https://svobodny-svet.cz/kolosalni-chyba-covidismu-dobro-preslo-ve-zlo/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/japonsti-lekari-varuji-obyvatelstvo-pred-nebezpecnymi-covid-vakcinami/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/vyzkum-ktery-tvrdi-ze-vakciny-proti-covidu-zachranily-20-milionu-zivotu-financovali-ti-kdo-na-vakcinach-vydelali-miliardy/

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/analyza-covid-vakciny-vas-spise-dostanou-do-nemocnice-nez-ze-vas-pred-ni-ochrani/

https://www.czechfreepress.info/tema-tydne/bezny-clovek-neni-schopen-uverit-ze-by-jeho-vladci-mohli-organizovat-jeho-likvidaci.html

https://otevrisvoumysl.cz/steve-kirsch-mladi-lide-stale-casteji-umiraji-ve-spanku/

https://www.protiproud.info/zdravi/6552-globalni-koronabesy-prehlizena-humanitarni-katastrofa-vakciny-lidem-nici-imunitu-prudky-narust-cele-rady-onemocneni-ockovani-lide-umiraji-spojitost-s-vakcinaci-je-popirana-sarscov2-je-umele-vykonstruovany-fantom.htm

https://smis-lab.cz/2022/06/22/zprava-svedske-agentury-pro-verejne-zdravi-zkresluje-miru-umrtnosti-neockovanych-a-ockovanych-osob/

Atd., apod.

Jindřich
Jindřich
Reply to  Erik Halák
18. 7. 2022 14:03

Předtím, než začnete prskat, možná by stálo za to zjistit, jak takový wordpress funguje…

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
16. 7. 2022 17:30

Čím je můj předchozí (neuveřejněný) komentář vadný?

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
16. 7. 2022 18:32

K Nikola Autor článku
2022-07-16 at 17:43

Vtipné.

Už tím, že jste u Nikola Autor článku 2022-07-16 at 17:43 vypustila volbu REAGOVAT, je řečeno vše.

Aneb, jak praví klasik: “……., ale dobré cigáro, to je pokouřeníčko.”.

Vaše rozhodnutí.

Ondra
Ondra
Reply to  Vladimír Stwora
15. 7. 2022 15:12

To není pocit, vážený, to je realita. Ty soudy byly všechno jenom ne spravedlivé. Velké ryby unikly, a spousta malých kolaborantských šmejdů přešla do služeb nového režimu. Ti největší henlajnovci pak v 45. lynčovali na ulici nevinné němce. Emil Hácha, který dělal co mohl, aby zmírnil nacistickou zvůli, tak že ho nakonec museli vyměnit za Heydricha, byl taky odsouzený. A za ne úplně jasných okolností zemřel. Na západě to bylo ještě horší. Celý norimberský proces… Číst vice »

Jára
Jára
Reply to  Ondra
16. 7. 2022 08:18

US army plánovala “Operaci němyslimoje”. Původně měla US admáda jakoby bojovat proti Německu, pak se s Německem spojit a znovu zaútočit společně s nacisty na SSSR. K tomuto plánu naštěstí nedošlo, protože se to ke Stalinovi dostalo a také hlavně proto, že by nová válka v té době neměla podporu lidí. Nakonec se rozhodli rozvrátit SSSR ekonomicky a to se jim podařilo až v 90. letech. No představte si, že jsme byli v roce 1945… Číst vice »

Otroctví je svoboda
Otroctví je svoboda
Reply to  Vladimír Stwora
15. 7. 2022 16:52

Ochrnutí myšlení otroků je způsobeno soustavnou propagandou parazitů. Podlidé jsou ustrašení jen pomyslet, že pohlaví jsou dvě. U opichu covidu takoví docela vážně vysvětlují, že očkování lidi ochránilo před nebezpečnými nemocemi. Jasně, když už ujíždějí na agendě volby pohlaví, covidismus je zcela mimo jejich možnosti. Mimořádné soudy už účtují nejen s podlidmi, ale i někteří kolaboranti globalistů náhle putují do krematoria. Náhle zemřel. Jeho smrt s ničím nesouvisí (nanejvýš s úbytkem údaje invalidity shora uvedené… Číst vice »

Jára
Jára
Reply to  Otroctví je svoboda
16. 7. 2022 08:34

Covidový podvod nechápou ani vysoce postavené osoby u kterých bych to naprosto nečekal. Třeba taková Ivana Trump – náhle zemřela při chůzi do schodů na selhání srdce. https://zvedavec.news/vezkratce/18924/ Asi se nechala “očkovat”. Spousta celebrit se nechala uRNA utrejchem zmrzačit. U těch šašků je to něco jiného, posloužili jako kanonenfurt vládnoucí mafii a teď mohou zhebnout. Zajímavé je, že s největší pravděpodobností ani Babiš ani Válek ani Fiala náhle nezemřou. Jako slizcí hdi se tomu, co… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Jára
16. 7. 2022 20:17

Spíš jí někdo z těch schodů “pomohl” takovým způsobem, že utrpěla zranění neslučitelné se životem. Takto bez zanechání důkazů zabít 70letého člověka není pro profesionálního zabijáka žádný problém. Otázka je kdo a proč to udělal, komu tím dal jaký vzkaz či výhrůžku (americká elita či GP)? Hraje v tom svoji roli to, že je z československa, které v agendě globalistů v evropě zastává výsostné postavení jednoho z řídících center? A nebo je to egregoriálně-matriční událost… Číst vice »

Jára
Jára
Reply to  Ondra
17. 7. 2022 02:14

Já popravdě nevím. Těch náhodných úmrtí je příliš mnoho – od sportovců po herce. Drtivá většina má společnou tu vakcínu. Ivanka Trump se nechala veřejně opíchat a video je k dispozici. Ale je tu samozřejmě i možnost, že to byla vražda udělaná jinak. Globalisté a národní elita USA se mezi sebou nevybíravě vraždí. Mimochodem kdysi nacisté používali “Tepafon”, což byl okultní přístroj pro vraždění na dálku. Dotyčný prý zemřel na srdeční selhání. Popisoval to František… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Vladimír Stwora
16. 7. 2022 08:17

Fakt je to, že čas nám dochází. Respektive už došel. Už jsem viděl některé řešit jak umístit v paneláku kamínka. 😛 Teď je možná ještě šance zachránit děti a některé mladé. Ti starší co jsou doteď zcela zdebilizovaní (od 40ti výš) a půjdou na další včeličku, jsou už ztracení. Sami si rozhodli o svém osudu. Ti se silnou imunitou by to ještě mohli zvládnout, a děti myslím to dají taky, tam je vysoký stupeň regenerace,… Číst vice »

czexit
czexit
Reply to  Ondra
17. 7. 2022 09:49

: i starší co jsou doteď zcela zdebilizovaní (od 40ti výš) a půjdou na další včeličku, jsou už ztracení.

Lidé nad 50, kteří prokoukli manipulace ‘předchozího’ režimu, se vakcíně nejspíš pokusili vyhnout.
Lidé nad 65 jsou ale už často závislí na TV propagandě. Moje zkušenost z okolí, včetně širšího příbuzenstva.

jurazbrna
jurazbrna
15. 7. 2022 14:04

Dobré odpoledne, jen poznámka, jak sama píšete, tyto tzv. lidove soudy tu už byly několikrát a vyřešilo se něco? Problém není v lidech, ale v celkovém systému, který právě lidem nabízí či je přímo nutí jednat určitým způsobem a proto je to co navrhujete jen další kolečko u stejného stolu a nevede k dlouhotrvajícímu řešení. Dle mého soukromého názoru řešení nejsou lidové soudy(ty se také mohou stát proti-lidovými jak se mnohdy v minulosti ukázalo), ale… Číst vice »

Ondra
Ondra
15. 7. 2022 15:41

1) Mě by zajímalo jak nám ty soudy pomohou? Ti nějvětší šmejdi zdrhnou do ciziny, kde mají uložené to co si zde nakradli. Takže k jejich penězům se nedostaneme. Veškerý přínos takovéhoto revolučního počínání je nula. Je to nesmysl tradovaný od francouzské revoluce. Jak “spravedlivě” soudily tehdejší soudy, to všichni víme. Vzhledem k současné úrovni lidské debility by to vypadalo dost podobně jako soud ve filmu Idiocracy: https://www.youtube.com/watch?v=sIRDCR8xSO0 Přesně takhle bohužel uvažuje většina lidí neznalých… Číst vice »

Otroctví je svoboda
Otroctví je svoboda
Reply to  Ondra
15. 7. 2022 17:24

Strach hraje klíčovou roli v myšlení otroků. Když na opíchaného Tfujzrem vysypete, že má v sobě časovanou bombu, pak chudáka ohrozíte na životě ještě víc. Vždyť dobře činil, poslechnul rady v televizi, a televizí a další režimní propagandou ovlivněných lidí. Rozbourání životních postojů se oběť filantropie šmejdů brání až hystericky. Běžný ovčan je křehký, nemá tolik času, síly a odvahy, aby se věnoval tak vysilující činnosti jako je kritické myšlení o dezinormacích a deprivantech. „entitě,… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Otroctví je svoboda
15. 7. 2022 21:32

Před lety jsem byl na jedné malé demonstraci, která dávala smysl, na téma které se zásadně dotýkalo všech. Byla zorganizovaná v pátek večer, na frekventovaném místě uprostřed města. Postávala tam hrstka studentů a hrstka důchodců, v počtu asi 15 lidí. To bylo vše. Okolo pak proudily davy lidí v různém stupni přiožralosti, či žízně na chlast, až jim žgryndy tekly po bradě. Toliko k tomu vašemu “strachu”. Lůza která se jde bavit do cirku, zatímco… Číst vice »

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Ondra
16. 7. 2022 10:44

Nepodceňovala bych tu Vaši lůzu a zejména bych jí neopovrhovala. Protože bude to ta “lůza”, která to tu bude muset zachránit a poskládat dohromady. Roboti jedou na energie, to by se prodražilo. 😀 Ale opravdu. Lidé po hospodách nejsou lůza. Jděte mezi ně bez předsudků, jako Hašek, Hrabal a další. Srdcem vesnice je hospoda a škola. To platilo a zatím ještě leckde platí, tam, kde to drahota a nařízení shora nezvládly potlačit. Kde je ještě… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
16. 7. 2022 19:33

Zásadně se mýlíte. Ježíš především nechodil mezi ožralce, to je ten zásadní rozdíl. A “srdce” vesnice v chazarské evropě je jednak kostel, kde jim vykládají o vyvolenosti židovského národa a pak hospoda, kde žid-kořalečník přiměje řadu původně spořádaných chlapů, aby propili grunt. Zhruba takhle to funguje. Já v hospodách strávil podstatnou část mládí. A bavilo mě to přesně do té doby, dokud jsem pil. jak jsem tam zůstal střízlivý, tak se ty ožralecké kecy nedaly… Číst vice »

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
16. 7. 2022 23:09

Ondra: Ježíš měnil vodu ve víno. Proti alkoholu tedy nejspíš nic neměl. Jeho první veřejný zázrak, asi tušil, čím se uvést. 😀 Ve svém hospodském období jsem potkala dost ryzích lidí, abych věděla, že se mýlíte Vy. Měla jsem tu možnost a štěstí nedržet se jen jedné skupiny lidí, mluvila jsem se spoustou různých lidí, různého vzdělání i různého věku a vyslechla jejich příběhy. Většinou jsem tiše cucala své jedno pivo a naslouchala jim. Hospoda… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
17. 7. 2022 13:14

Jestli se to vaše hospodské období datuje do doby před r.89 kdy se hospody zavíraly v 10 hodin, tak bych to ještě pochopil. Ale po té co se po r.89 uvolnily naplno stavidla alkoholizmu a všem druhům feťáctví na 5. genocidní prioritě řízení, už ani ty hospodské hovory nestály za moc. Protože po 3.-5.pivu i inženýr docent RNDr. blábolí nesmysly a jen se hádá s ostatními. Taky jsem vyslechl dost zajímavých osobních příběhů. Jenže jedno… Číst vice »

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
17. 7. 2022 16:24

Ondra:
Bylo to až po 89. Asi jsem měla štěstí. Nebo přitahuji jiné lidi, než Vy. Nebo to bylo místem. Každý máme svou životní školu, která nás ovlivňuje a utváří. Lidé po práci zašli na jedno, pobyli, poklábosili, šli domů. Neožralí. Příležitostně domluvili nějaké řemeslné práce, hasičský candrbál atd.

Jára
Jára
Reply to  Zlatá bába
18. 7. 2022 01:24

Ondra má tady bohužel s alkoholem pravdu. Zkuste si při meditaci aktivovat 7 čaker. Po vypití jediného piva se Vám třeba týden nebude vůbec meditace dařit. Také bych rád jel na vodu, ale když někdo do 11:00 vyspává kocovinu a v 16:00 už musí do hospody a tam chce být až do zavíračky tak to je pro mě neakceptovatelné. Spousta lidí vypadá “rozumně”, ale jak vidíte, ochotně jdou na včeličku tfujzeru. Tento typ inteligence je… Číst vice »

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
18. 7. 2022 11:22

Nejde ani tak o alkohol, ačkoli to jedno, skutečně jedno, pivo nebo sklenka vína mi nedělají problém v meditaci ani jinak. Ale nepiju denně. Spíš jde o vnitřní nastavení vůči ostatním lidem. Láskyplně bližního, ať už s alkoholem nebo bez, nazývat lůzou je trochu mimo. Respektive i to možná lze, ale jen když se Vám druhý člověk dívá do očí a tu láskyplnost v nich vidí. Něco jiného je, když Nikole partnerka nebo někdo z… Číst vice »

Jara
Jara
Reply to  Zlatá bába
18. 7. 2022 13:55

Pro Zlatou Bábu – četl jsem zajímavý pokus někde v autorevue. Na uzavřeném okruhu byl dělán experiment – dva lidé projeli autem trať na čas a pak se napili jednoho piva a trať projeli po chvíli znovu. V obou případech oba projeli trať pod vlivem o něco pomaleji a přitom si subjektivně mysleli, že ji projeli rychleji. Tady vidíte, že i jeden jediný půllitr dlouhodobě ovlivní pozornost. A to se týká jakýchkoliv koncentračních cvičení. Nikdo… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
18. 7. 2022 19:56

Zlatá bába: Tohle je docela zajímavá debata. Jen nesmíte brát doslovně Járu, který moje slova poněkud překroutil a hlavně vytrhnul z kontextu. Mluvil jsem totiž o tom hmyzu co nám vládne a páchá na nás genocidu. Nebo jste snad na takové duchovní úrovni že i milujete Fialu, Rakušana, Gatese, Schwaba, Fauciho… ? Kromě toho každý feťák, i hulič a zejména alkoholik, se časem dopracuje k takové struktuře psychiky která je ještě pod Zvířecím typem. Nazývá… Číst vice »

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
5. 8. 2022 00:19

Ondra, Jára: Jen dovětek k přerušené debatě. Primárně v ní nešlo o alkohol. V nějaké jiné době můžeme debatovat o alkoholu. O tom, kolik vědeckých studií o alkoholu potvrzuje to a kolik zase ono. O tom, co alkohol dělá s lidmi. Proč jsou mezi nimi rozdíly, proč někdo po třech pivech spí pod stolem, a někdo jich má v sobě deset a když mu nedáte dýchnout, vlastně to na něm nepoznáte. Jestli oba umřou na… Číst vice »

idiotronic
idiotronic
Reply to  Ondra
16. 7. 2022 01:44

K bodu 3:
V okolí mám 4 hospody. Otevřeno mají (dle deklarace) do 22.00, ale mezi osmou a devátou večerní vypadne poslední host. A večery jsou zde tiché (parafráze jistého filmu).

dědek
dědek
15. 7. 2022 19:37

Tento stát už fakticky vyhnil do základů. Počínání současné “vlády” by už každý normálně uvažující řadový občan mohl bez problému označit jako vlastizradu a rozvracení republiky, ale státním zástupcům nic takového ani nenapadne. Už jen všechny ty akce, spojené s covidismem a “očkováním” označené důvodně za porušování ústavy, nebyly odsouzeny a nebyly z nich vyvozeny žádné reálné závěry a opatření. Na co tedy čekají? Asi opravdu na lidové soudy…

judy
judy
16. 7. 2022 08:41

Článek z roku 2016. Když jsem viděla ten obrázek otočení vektoru času …. pocity od roku 2020, kdy se k nám vrátila totalita, podobné s pocity před rokem 1989 …. https://www.tartaria.sk/prastare-proroctvo-z-indie/ “Otočenie Vektoru Času nastalo 28. júla 2004, ale až pokiaľ Vektor definitívne neukončí obrat – odpojenie sa – smerom nahor, tak v našom živote budeme môcť rozoznávať určité analógie s minulými rokmi. Rok 2008 je projekciou roku 2000, 2016 zase roku 1996, rok 2019… Číst vice »

Jindřich
Jindřich
18. 7. 2022 13:56

Velmi dobrá myšlenka! Díky za další super článek!

Jaromír
Jaromír
19. 7. 2022 01:13

S těmi lidovými soudy bych byl opatrný – ne snad, že by snad takovému Klausi Schwabovi neslušelo čestné místo na lucerně. Bohužel ale ty lidové soudy hned po válce otevřely cestu k procesům v padesátých letech – vzpomínám si, jak se na vstupní bráně takového “nápravného zařízení” (nebo dokonce všech?) skvěl nápis “Prací ke svobodě” – asi aby nikdo neměl nejmenší pochybnosti o tom, odkud zdroj inspirace. Takže jen řádné soudy (i když třeba pomalejší)… Číst vice »

Miroslava
Miroslava
21. 7. 2022 09:21

Nejprve bych Vám chtěla poděkovat za Vaše skvělé články, v nichž s humorem popisujete realitu. To mě téměř vždy rozesměje.
Jinak k těm lidovým soudům. Zde bych byla opatrná, protože vždy to končí ohromnou tragédií a trestu dojdou převážně malé ryby. Nechala bych to na Vyšší Spravedlnosti. Tu neošálí nikdo! A pokud nebyl viník náležitě potrestán v našem pozemském světě, tak tomu posmrtnému – naplněnému mukami a patřičnou odplatou – se na 100% nevyhne.

standa
standa
23. 7. 2022 23:59

Nikolo, rád čtu vaše články. Ve spoustě věcí máte pravdu a je vidět,že v hlavě máte srovnané myšlenky.Líbí se mi i vaše odvaha postavit se čelem všem těm idiotům a trolům, kteří hlásají své psychopatické pravdy.Jenže s těmi lidovými soudy s vámi naprosto nesouhlasím,protože většina těchto soudů bylo totální fiasko.Podívejte jak se zvrtla Francouzká revoluce nebo třeba šaškárna s Norimberským procesem.Myslím ,že jedna z dobrých cest je nechat ty co jsou u moci,aby se naprosto… Číst vice »

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Nikola
27. 7. 2022 09:04

Reiner Füllmich postupuje (zatím, doufám, že mu to vydrží) velmi dobře až výborně.

Zhruba před rokem (jsem líný to hledat) jste napsala, “… to jim nesmí projít.”

Jak chcete udělat ono “… to jim nesmí projít.”?

Popište, prosím, způsob, jakým to chcete udělat, co nejkonkrétněji.

standa
standa
Reply to  Nikola
28. 7. 2022 10:23

přístup Reinera Fuelmicha – udělat “soud nanečisto”, který shromáždí důkazy, lidi atd. a dá na jedno místo všechny informace pro veřejnost ……………….

Ano,tohle už je to co se mi líbí, shromáždit důkazy a pak informovat veřejnost.

J. Z.
J. Z.
24. 7. 2022 22:41

Co z toho máte, Nikolo? Opájíte se, že vám pár zamindrákovaných magorů za klávesnicí dá paleček nahoru? To máte fakt v životě za potřebí? To fakt váš mozek herní vývojářky není schopen domyslet, že podobnými pseudoargumenty budou hned po vašich lidových soudech proti “vlastizrádcům” následovat lidové soudy proti lesbám a proti lidem, co si změnili pohlaví, jelikož se taky podíleli na degeneraci západní civilizace a bla bla…? Lidové soudy, když jednou začnou, tak neskončí, dokud… Číst vice »

Ondra
Ondra
25. 7. 2022 15:39

Zrovna jsem se Nikolo dostal k tomu, jak probíhaly “lidové soudy” s kulaky v meziválečném SSSR. Šlo o to, že lokální trockistický zmetek (censored) původu, sebral tu největší lemplovskou chamraď co byla v okolí k mání. Z ní pak sestavil lidovou porotu. A kulak byl ten, koho porota většinově označila jako kulaka. Bez důkazů. A milý malý rolník pak putoval do gulagu, přičemž ti lemplové z poroty dostali podíl z rozkulačeného majetku. (censored) trockista pak… Číst vice »

Ondra
Ondra
Reply to  Nikola
25. 7. 2022 21:41

Spíš by tam (censored) verbež nastrkala lůzu. Tomu se říká “lovit hady cizíma rukama”. Oni si nikdy nešpiní vlastní ruce. A zase tu verbež tak nepřeceňujte. To že je jich plná Praha, neznamená že je jich tolik i jinde. Potíž je v tom, že mají média, a tím pádem i dosah na ten venkov. Ostatně, kdybychom měli dostatečně morální a rovné charaktery co by šly delegovat do těch komisí a lidových soudů, tak by ty… Číst vice »

53
0
Would love your thoughts, please comment.x