Menu Zavřeno

Je čas otevřít téma mimořádných lidových soudů?

Češi jsou zvláštní národ. Na našem území se neustále střídají různí okupanti a my proti nim vždy brbláme, posmíváme se jim a švejkujeme proti nim. Ale než nám skutečně dojde trpělivost, konečně se pořádně naprdneme a odhodláme se k velké a tvrdé akci, trvá to většinou neskutečně dlouho.

Rozhoupat se ke reálnému odporu nám často trvá tak dlouho, že část nenasytných okupantů se mezitím stihne požrat sama navzájem a zbytek se rozhodne zaútočit na Rusko, což byla pro jakoukoli říši v historii vždycky konečná. My pak (třeba pomocí lidových soudů) odstraníme zbytky parazitů a v krátkém čase svobody rychle opravíme a postavíme neuvěřitelné množství věcí, protože jsme šikovný a pracovitý národ…a pak si zase necháme přímo do baráku napochodovat novou várku parazitů, proti kterým budeme zas jen brblat a necháme se pomalu dusit.

Celým tím úvodem chci říci, že na mimořádné lidové soudy ještě čas nenastal. Zatím ne. Češi ještě pořád nenazráli na to, aby z pozic moci vypráskali parazitické šmejdy a slouhy cizích zemí. Vlastníci funkčního mozku sice vidí apokalypsu, která se na ně řítí a ve které už i z velké části jsou, ale pořád jsou v těžko pochopitelné neakceschopnosti. Pořád doufají, že se to nějak vyvrbí samo.

Ale ono se to samo od sebe asi nevyvrbí. Nemilosrdní globalističtí loutkáři dál pokračují v zavádění svého plánu na rozvrácení našeho světa a k zavedení digitálního otroctví, ve kterém bude kontrolován každičký náš krok a slovo, kde nebudeme vlastnit už ani svoje tělo, budeme jíst hmyz a ve kterém prý budeme velmi šťastní. Stojíme v žumpě, exkrementy parazitů už nám sahají po prsa, ale my čekáme, až hladina ještě stoupne a smradlavá hmota nám nateče i do těch našich holubičích zobáčků. Teprve pak (snad) přijde naše verze vzpoury ala Srí Lanka.

Než to nastane, je ale potřeba zasít mezi lidi některé nezbytné informace. Spousta myšlenek totiž potřebuje nějaký čas, aby stihla ve společnosti dostatečně zakořenit. Potřebují nějaký čas na vyklíčení, abychom pak mohli v pravou chvíli sklidit jejich plody. Jednou z takových myšlenek je i to, že máme historicky ověřenou možnost vytvoření mimořádných lidových soudů. To znamená soudů, které jsou provozované skutečnými zástupci národa, které jsou velmi rychlé, tvrdé a namířené proti vlastizrádcům, kteří nás dlouho týrali. Čím dříve se tahle myšlenka začne mezi lidmi šířit, tím lépe. Není jisté, co přesně se bude dít od podzimu 2022 do jara 2023, ale moc hezké to asi nebude. Je dobré se předem připravit na tu dobu, ale i na čas po ní, kdy dojde k zúčtování.

Poznámka – k ničemu nevybízím, jen upozorňuji na jednu historickou možnost, jak potrestat mocné členy mafie a znovu zprovoznit právní stát.

Zločiny proti lidskosti a velezrady jsou už nepřehlédnutelné!

Důvodů ke vzpouře a rozjetí velkých soudních procesů už máme naprostý dostatek už nyní. A ty důvody pro revoluci jsou dokonce zcela legální! Podívejme se na stručné shrnutí největších zločinů, které se u nás dějí se zvýšenou intenzitou především poslední dva a půl roku. Za čím stojí členové nadnárodní mafie, která prorostla do naší politiky, médií a řady dalších složek státu?

 • Způsobení smrti desetitisícům občanů České republiky v důsledku záměrného rozvrácení zdravotnického systému, udržování obrovského stresu a nucení lidí do přijetí nebezpečné, nefunkční a experimentální „vakcíny“.

 • Způsobení trvalých zdravotních následků desetitisícům až statisícům českých občanů jako následek akcí uvedených v předchozím bodě.

 • Obrovská korupce spojená s neprůhlednými zakázkami v průběhu „epidemie Covid-19“ – nákupy nefunkčních vakcín, neprůkazných testů, zbytečných zdravotních přístrojů, neprůhledné rozdělování „finanční pomoci“ atd.

 • Snaha zatáhnout Českou republiku úplně nesmyslně a zbytečně do válečného konfliktu, a to na straně konfliktu, která zcela očividně následuje nacistickou ideologii i metody boje.

 • Záměrné ohrožení energetické a potravinové soběstačnosti České republiky. Příprava všech katastrofických následků, které to přinese – chudoba, potravinová krize, exekuce, hroucení průmyslu, krachy českých firem atd.

 • Gigantická korupce, která české občany připravila o stovky miliard korun – především v souvislosti s onemocněním Covid-19 a vojenským konfliktem na Ukrajině, ale také spojená s dřívějším rozprodáním životně důležité infrastruktury (pro vodu, plyn, pohonné hmoty…) České republiky jiným státům.

 • Opakované porušování Ústavy České republiky.

Není toho málo, že? Už se dostáváme do světa, kde platí citát Německo-židovského novináře Kurta Tucholskyho:

„Smrt jednoho člověka je katastrofa, sto tisíc mrtvých je statistika.„

Po začátku “vakcinace” proti Covid-19 začal v USA prudce růst počet invalidů. FRED

Co jsou to lidové soudy?

Mimořádné lidové soudy jsme tu měli hlavně po druhé světové válce, když bylo potřeba rychle, bez zbytečných průtahů a tvrdě potrestat velké množství nacistických kolaborantů a psychopatických zrůd. Tedy všechny ty, kteří během války podporovali okupaci, totalitní praktiky, popravy a zavírání „neposlušných“ Čechů, cenzuru, rozkrádání českého majetku…no prostě to samé, co se v trochu jiné a zatím o něco mírnější podobě děje dnes.

Soudy byly rychlé a tvrdé i kvůli tomu, že se tím zabránilo nekonečným průtahům, právnickým kličkám a riziku korupce. Rozsudky daly jasnou zprávu: „Tohle už tu znovu nezkoušejte, vy kurvy nacistické!“

Tohle zastrašení fungovalo řadu dekád, než se k nám podobní zločinci zase vrátili – tentokrát skrz nadnárodní organizace, kde nová várka psychopatů nosí místo nacistických uniforem nažehlené obleky a místo tanků a kulometů mají kufříky nadité Eury a dolary, které si doslova tisknou ze vzduchu.

Shrnutí toho, co je to mimořádný lidový soud a jak funguje, je hezky a stručně přímo na Wikipedii:

„Mimořádné lidové soudy zasedaly v sídlech 24 tehdejších krajských soudů, v případě potřeby ale i jinde. Jednaly v pětičlenných senátech, přičemž pouze předseda senátu byl soudce z povolání, zbylí členové byli soudci z lidu. Všichni však, včetně veřejných žalobců, kteří zde zastupovali obžalobu, byli vybíráni ze seznamů státně spolehlivých občanů sestavovaných okresními národními výbory. Mimořádné lidové soudy jednaly veřejně a ve zrychleném řízení podle pravidel pro stanné právo, celé řízení mělo trvat maximálně tři dny. Mohlo být jednáno i v nepřítomnosti obžalovaného, ten však měl vždy právo na obhájce a jestliže ho nevyužil, byl mu ustanoven soudem (ex offo). Byl-li souzený uznán vinným, nehrozil mu jen trest smrti nebo těžký žalář od pěti let až po doživotí, ale zároveň také nucené práce, propadnutí majetku nebo ztráta občanské cti. Proti rozsudku, který byl vyhlašován také veřejně a ihned po skončení jednání, nebylo žádného odvolání a ani případná žádost o milost prezidenta republiky neměla odkladné účinky. Byl-li uložen trest smrti, vykonával se zpravidla do dvou hodin, přičemž mimořádný lidový soud mohl rozhodnout o tom, že se vykoná veřejně.“

U nás se je povedlo naplno rozjet díky prezidentu Benešovi a jeho dekretům. Až nazraje čas, budeme opět potřebovat nějakého významného člověka nebo skupinu, která bude mít dostatek síly lidové soudy rozjet. Ideální by byl prezident, ale jelikož zřejmě budeme skřípat zuby pod prezidentem Andrejem Babišem, je naším úkolem najít jiného vhodného člověka nebo skupinu, které to prosadí. Ideálně s řadou právníků-patriotů ve svých řadách (několik takových nadějných uskupení už vzniklo).

Možnost moderní verze lidových soudů

Dodatek – lidové soudy byly v minulosti i zneužity k vyřizování osobních účtů a z části je bohužel obsadili ti, proti kterým měly být namířeny. Paraziti a profesionální převlékači kabátů totiž mají výborné instinkty přežití a ví, kdy je čas přeskočit do druhé skupiny a napadnout všechny, kdo by je mohli na nové pozici ohrozit. I proto by se aktuální verze lidových soudů měla pečlivě zorganizovat a také by měla být zaměřena na menší počet lidí – čím méně soudů, tím menší šance, že se v tom počtu “schovají” i trójské koně. Zajímavým příkladem novodobého “mezinárodního lidového soudu” je Corona Investigative Committee německého právníka Reinera Fuellmicha – ten v podstatě funguje tak, že dělá obrovský soudní proces “nanečisto” a tím spojuje všemožné odborníky z celého světa, pomáhá shromažďovat zásadní informace a dává dokupy obrovské množství materiálů, které pak mohou být použity u klasických soudů, až se změní klima a část soudců přestane mít strach procesy rozjet.

Opora pro mimořádné lidové soudy v našich zákonech

Patrioti, kteří chtějí zachovat naši zemi a nechtějí se stát digitálními otroky nadnárodní mafie, mají pro odpor jasnou a velmi srozumitelnou oporu v zákonech. Nejen v Ústavě, ale i v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Podívejme se na dva paragrafy, jejichž znění naplňovala předchozí vláda Andreje Babiše a ještě více současná vláda Petra Fialy.

§ 309 – Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310 – Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Lidové soudy zřejmě budou nutné proto, že běžné soudy se ukázaly jako příliš zkorumpované nebo zastrašitelné. S výjimkou borců z Nejvyššího Správního Soudu, kteří se i v těžkých časech naší okupace globálními parazity snaží dodržovat české právo (bohužel jejich rozsudky nebyly v době covidové totality příliš účinné).

Kdo by šel k soudu

Je nutné uvažovat realisticky – lidí, kteří se dopouštěli a dopouští totalitního, protistátního, genocidního a korupčního chování bylo a je bohužel příliš mnoho. Budoucí žalobci lidových soudů by se tedy museli zaměřit na hlavní viníky a přimhouřit oči nad chováním menších ryb a lidí, kteří byli různě na hraně. A to z řady důvodů:

 • Korupce je tak rozbujelá, že by při snaze odsoudit všechny vznikl šílený chaos a celá akce by se zřejmě rozpadla.

 • Když budou „menší viníci“ vědět, že z problémů mohou vyváznout se zdravou kůží, tak uvidíte ten fičák, jak budou udávat ostatní a jak budou sekat dobrotu. Byla by to pro velké množství z nich obrovská motivace – pomoz potopit velké ryby a pluj svobodně dál.

 • Spousta menších ryb byla do svého chování dotlačena a spíše než ze zištnosti jednali z obav a na základě zastrašení (strach ze ztráty práce, z ohrožení rodiny, ze ztráty poctivě nabytého majetku atd.).

 • Spousta lidí se bohužel nechala díky korporátním a veřejnoprávním médiím dočasně zmanipulovat k destruktivnímu chování. Opravdu uvěřili falešné realitě, kterou kolem nás média budovala. Nějakou dobu jim mohlo trvat než pochopili, co se skutečně děje a že jde o přímé a záměrné ohrožení naší země a jejích občanů. Skutečně mohli jednat v dobré vůli a na místě je určitá shovívavost.

Tresty smrti už v dnešní době nemají šanci, ale ony ani nejsou nutné. Hlavní by bylo:

 • Odsoudit hlavní viníky k odnětí svobody.

 • Zabavit jejich majetek ve prospěch státu – jde o stovky miliard, které nakradli díky mafiánským praktikám a nepatří jim.

 • Znemožnit jim v budoucnu jakoukoli možnost, jak by mohli svoji trestnou činnost opakovat (zákaz vykonávání veřejných funkcí na doživotí, mimořádné odebrání titulů apod.).

Hlavní viníci by se dnes vybírali hlavně z řad politiků, z vedoucích osob v korporátních a veřejnoprávních médiích, z hlavních osob v politických neziskových organizacích, z lobbistů a vybraných jednotlivců z akademického prostoru a ze zdravotnického systému. Jde jen o stovky lidí, o místní hlavy hydry.

Vzkaz pro policii a armádu

Pokud tyto řádky čtou i policisté a vojáci – vím, že je mezi vámi spousta slušných lidí. Dokonce si dovolím říct, že je to většina. Sama mám mezi příbuznými policisty, můj táta sloužil jako kapitán vězeňské služby, děda byl podplukovník v armádě atd. Tuším tedy, jak u vás spousta věcí probíhá a že jste ve velmi komplikované situaci. Ale až přijde na lámání chleba (a věřte, že to přijde), tak si vzpomeňte, komu jste skládali služební slib.

Služební slib Policie České republiky

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

A zde je Etický kodex Policie České republiky.

Ne, neslibovali jste, že budete chránit nějakou nadnárodní mafii proti běžným Čechům. Ani jste neslibovali, že budete na slovo poslouchat nějakého Fialu nebo Rakušana, kteří plní definici trestného činu vlastizrady. Slibovali jste především bránit Českou republiku proti vnějším i vnitřním nepřátelům, a to i vlastním životem.

I vy sami tu s námi ostatními žijete, i na vás dopadají následky absolutně destruktivních akcí nadnárodní mafie. Zkorumpovaný systém se vás sice bude snažit uplatit, abyste se postavili proti vlastním lidem, ale máte kolem sebe i příbuzné a přátele a u nich vidíte, jaké následky na nich zanechávají experimentální injekce (sami jste k nim byli protizákonně nuceni), jak spousta z nich přichází o majetky, jak jim krachují živnosti, jak se jim kvůli režimu rozpadají rodiny, jak důchodci (i vaši rodiče) přestávají mít peníze i na tu nejzákladnější obživu atd. Vy sami si určitě „užijete“ to, jak se k nám díky nesmyslným vládním rozhodnutí přesouvá z východu mafie, kterou se vám kdysi podařilo vypudit, ale teď se sem díky pětikolce zase vrací, navíc posílená kufry plnými automatických zbraní.

Takže až dojde na lámání chleba, vzpomeňte si, pro koho a proč tu práci děláte. Až vás (možná) budou na podzim nebo v zimě nutit, abyste vykopávali dveře nezávislým novinářům a používali vodní děla na vymrzlé důchodce na demonstracích, zamyslete se, čí příkazy tím plníte. Postavíte se na stranu nadnárodní mafie a genocidních psychopatů nebo se přidáte k občanům naší republiky, ke svým příbuzným a přátelům? Vaše role bude zcela zásadní. To vy rozhodnete, jestli budou budoucí nepokoje vést k upevnění moci globální mafie nebo k tomu, že čeští občané znovu získají naši krásnou zemi a do společnosti se vrátí spravedlnost a právo (jak jen to půjde, nic není samozřejmě dokonalé).

Pravda a rozum nakonec zvítězí. Otázkou je jen to, jak dlouho to potrvá a kolik lidí ta cesta k vítězství semele.

Princip je jednoduchý – jak se každý z nás zachová záleží jen a jen na každém z nás. Pokud se teď každý z nás rozhodne, že se bude chovat poctivě, čestně a bude bránit naši vlast a naši krev, skoro nic nás nemůže zastavit.

To je vše.

Dodatek po diskuzi pod článkem

Většina diskutujících pod článkem se obává, že klasické lidové soudy nejsou správnou cestou. Podle nich je příliš velké nebezpečí, že by je zneužili vyčůraní převlékači kabátů a ti, kdo by se díky procesům prostě jen někomu mstili nebo se ho snažili okrást. Na každý úspěšný lidový soud asi bohužel najdeme v historii dva nebo tři zneužité. A já s těmito diskutujícími v podstatě souhlasím. Klasický lidový soud nemá v aktuální společnosti moc velkou šanci přinést opravdovou spravedlnost – vyžadoval by, aby ho řídila skupina lidí, kteří by byli zároveň charismatičtí, čestní a měli by sílu uhlídat, aby se opravdu trestali vlastizrádci a aby se to neproměnilo v boj nové proti staré mafii.

Mě osobně dává největší smysl přístup Reinera Fuellmicha – udělat v podstatě “soud nanečisto”, při kterém se dobře připraví podklady a dají se dohromady správní lidé. Celé to pak usnadní procesy v klasickém soudním systému, až se podaří změnit společenské klima a dojde k nějaké formě revoluce proti nadnárodní mafii, která aktuálně ovládá naši krásnou zemi.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

53 Comments
Most Voted
Nejnovější Nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír Stwora
2022-07-15 12:38

Nikol, mně se strašně líbí, že se nevzdáváte. Že pořád hledáte cestu ven. Ta myšlenka lidových soudů je zajímavá, ale historicky lidové soudy nemají dobrý zvuk. Mám takový pocit, že způsobily hodně bezpráví a odsoudily hodně nevinných lidí. Totiž projevila se zase naše česká povaha a došlo k vyřizování si starých účtů.

Já také pořád přemýšlím, jak z toho ven. Problém je, že ta současná paralýza je celoplanetární. Není kam utéct, není se o co opřít. A útok je veden koordinovaně na všechny kořeny našich životů: rodina, vlast, historie národů, právní stát. Obávám se, že to možná budeme muset nechat vyhnít. Což může trvat stovky let, mají to posichrované na všech frontách. Ale v mezičase se rozhodně *nesmíme* vzdávat (protože to je to, co ONI chtějí). Musíme bojovat své malé bitvy, každý sám za sebe, být sám sobě vojákem i generálem, sypat písek do jejich soukolí, sabotovat jim to, jak to jde (ale současně se nenechat zavřít, protože ve vězení nelze bojovat.) Jde o detaily. Já například už 20 let nepoužívám Windows, nebudu podporovat zmrda Gatese svými penězi. Platím cash, nepoužívám karty. A snažím se prostřednictvím svých stránek otevírat oči všem, kteří jsou ochotni poslouchat. Tak, jako vy. Buďte opatrná v tom, co píšete, oni nemají slitování a nežijeme v právním státě.

Ten příspěvek je více pro vás než pro veřejnost, ale nechám to na vás.

Jára
Jára
Reply to  Nikola
2022-07-16 08:10

V Rusku lidové soudy zneužili trockisti.

A děly se tam tenkrát naprosto šílené věci. Byly odsouzeny spousty neviných lidí do gulagů.

Jindřich
Jindřich
Reply to  Jára
2022-07-18 14:01

A vy jste tam byl, že to tom tolik víte? Nějaký zdroj máte?

Jára
Jára
Reply to  Jindřich
2022-07-18 23:09

Těch zdrojů o zvěrstvech v Rusku je opravdu hodně, ale na nějaký konkrétní se nepamatuji. Přečti si třeba knihu “Směrš” a protočí se ti panenky jaká zvěrstva se tenkrát děly – tu knihu psali rusové. Viděl jsem i filmy jak neviní lidé byli vražděni a namísto hrobu měli jen víčko od zavařovačky.

Mám i osobní svědectví od jednoho kamaráda, jehož děda musel z ruska utéci. On neměl nic proti bolševikům, jen byl hudebníkem a z pohledu bolševiků aristokratem. I takovým se bolševici mstili a vraždili je. A při osvobození Československa od fašistů v roce 1945 ho zajali a zlikvidovali v gulagu.

Rusové jsou neuvěřitelně mstiví, když jim někdo ublíží. I když to vypadá že si nechají štípat polena na hlavě. Čekají na příležitost klidně i mnoho let.

I Pjakin to ve svých videjích nakonec přiznal, že trockisté převzali část vlády v rusku. Nebyly kádry a tak Stalinovi nic jiného nezbylo. Tak se mezi sebou tyto dvě frakce vyvražďovaly.

IJN
IJN
Reply to  Nikola
2022-07-17 10:40

Startovací výstřel může být zastavení dodávek ZP (do ČR i EU ) jako důsledek podpory vlády ČR straně konfliktu Ukrajina x RF, se snahou zabránit výchově k nacismu(od r. 2014 marné snahy RF ukončit teror a zabíjení civilistů na Donbasu) a hledat příčiny konfliktu UA x RF, jako hledá Dr. R. Fuellmich ke covid 19.

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Vladimír Stwora
2022-07-15 15:05

Na žádné vyhnívání nemáme čas, přes 70% národa má v sobě genocidní utrejch, po kterém do několika let zemře.

A do zbytku národa to násilím napíchají na podzim, v zimě, nejpozději na jaře.

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
2022-07-16 14:09

A dále mj.:

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/pata-nejvetsi-americka-zivotni-pojistovna-hlasi-163-narust-vyplat-pohrebneho-pro-zakazniky-v-produktivnim-veku-v-roce-2021/

https://smis-lab.cz/2022/07/08/kdo-je-tady-dezinformator-furst-versus-fda/

https://pravyprostor.net/to-by-si-preci-nedovolili/

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nezadouci-ucinky-covid-vakcin-jsou-velmi-vysoke-rika-byvaly-clen-vyboru-cdc/

https://pravyprostor.net/proc-tolik-lidi-stale-veri-covidove-lzi/

https://pravyprostor.net/ockovani-nemuze-zpusobit-neplodnost-nebo-muze/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/lekari-otevrene-hovori-o-poskozeni-vakcinou-je-to-mrazive-videt-a-vzpira-se-veskere-predstavivosti/

https://www.nespokojeny.cz/sportovci-po-covid-vakcine-umiraji-zhrouceni-srdecni-zastavy-krevni-srazeniny/

https://svobodny-svet.cz/kolosalni-chyba-covidismu-dobro-preslo-ve-zlo/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/japonsti-lekari-varuji-obyvatelstvo-pred-nebezpecnymi-covid-vakcinami/

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/vyzkum-ktery-tvrdi-ze-vakciny-proti-covidu-zachranily-20-milionu-zivotu-financovali-ti-kdo-na-vakcinach-vydelali-miliardy/

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/analyza-covid-vakciny-vas-spise-dostanou-do-nemocnice-nez-ze-vas-pred-ni-ochrani/

https://www.czechfreepress.info/tema-tydne/bezny-clovek-neni-schopen-uverit-ze-by-jeho-vladci-mohli-organizovat-jeho-likvidaci.html

https://otevrisvoumysl.cz/steve-kirsch-mladi-lide-stale-casteji-umiraji-ve-spanku/

https://www.protiproud.info/zdravi/6552-globalni-koronabesy-prehlizena-humanitarni-katastrofa-vakciny-lidem-nici-imunitu-prudky-narust-cele-rady-onemocneni-ockovani-lide-umiraji-spojitost-s-vakcinaci-je-popirana-sarscov2-je-umele-vykonstruovany-fantom.htm

https://smis-lab.cz/2022/06/22/zprava-svedske-agentury-pro-verejne-zdravi-zkresluje-miru-umrtnosti-neockovanych-a-ockovanych-osob/

Atd., apod.

Jindřich
Jindřich
Reply to  Erik Halák
2022-07-18 14:03

Předtím, než začnete prskat, možná by stálo za to zjistit, jak takový wordpress funguje…

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
2022-07-16 17:30

Čím je můj předchozí (neuveřejněný) komentář vadný?

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Erik Halák
2022-07-16 18:32

K Nikola Autor článku
2022-07-16 at 17:43

Vtipné.

Už tím, že jste u Nikola Autor článku 2022-07-16 at 17:43 vypustila volbu REAGOVAT, je řečeno vše.

Aneb, jak praví klasik: “……., ale dobré cigáro, to je pokouřeníčko.”.

Vaše rozhodnutí.

Ondra
Ondra
Reply to  Vladimír Stwora
2022-07-15 15:12

To není pocit, vážený, to je realita. Ty soudy byly všechno jenom ne spravedlivé. Velké ryby unikly, a spousta malých kolaborantských šmejdů přešla do služeb nového režimu.
Ti největší henlajnovci pak v 45. lynčovali na ulici nevinné němce.
Emil Hácha, který dělal co mohl, aby zmírnil nacistickou zvůli, tak že ho nakonec museli vyměnit za Heydricha, byl taky odsouzený. A za ne úplně jasných okolností zemřel.

Na západě to bylo ještě horší. Celý norimberský proces byl jen šaškárna pro plebs, nic víc. Mezitím tisíce a tisíce nácků, esesáků, vědců typu Mengeleho přepravovali do jižní ameriky.
Kdo si myslíte že vytvořil tu současnou smrtící injekci vydávanou za vakcínu?
To jen děti nacistických lékařů navázali na práci jejich otců.
Vůbec celý poválečný farmaceutický byznys stojí právě na těchto nacistických “lékařích” ukrytých v latinské americe.
Stejně tak jako poválečné tajné služby spoluzakládali a cvičili bývalí gestapáci a esesáci.

Krom toho si jak rusové tak čechoslováci či jugoslávci (oprávněně) stěžovali, že jim západ nechce vydávat zločince co se na jejich území dopouštěli zvěrstev, ale zavčas utekli vzdát se americké armádě. A to včetně banderovců, jejichž potomky ihned po odtržení 1993 začali stěhovat ze západu zpět na ukrajinu.
Ve skutečnosti tu US army byla právě jako záchranná jednotka pro tyto mimořádně cenné (pro západ) nacisty, nebo nacisty kteří toho až příliš věděli.

Jára
Jára
Reply to  Ondra
2022-07-16 08:18

US army plánovala “Operaci němyslimoje”. Původně měla US admáda jakoby bojovat proti Německu, pak se s Německem spojit a znovu zaútočit společně s nacisty na SSSR.

K tomuto plánu naštěstí nedošlo, protože se to ke Stalinovi dostalo a také hlavně proto, že by nová válka v té době neměla podporu lidí. Nakonec se rozhodli rozvrátit SSSR ekonomicky a to se jim podařilo až v 90. letech.

No představte si, že jsme byli v roce 1945 osvobozeni rudou armádu a najednou nás zase znovu obsadí fašisté spolu s američany.

Otroctví je svoboda
Otroctví je svoboda
Reply to  Vladimír Stwora
2022-07-15 16:52

Ochrnutí myšlení otroků je způsobeno soustavnou propagandou parazitů. Podlidé jsou ustrašení jen pomyslet, že pohlaví jsou dvě. U opichu covidu takoví docela vážně vysvětlují, že očkování lidi ochránilo před nebezpečnými nemocemi. Jasně, když už ujíždějí na agendě volby pohlaví, covidismus je zcela mimo jejich možnosti. Mimořádné soudy už účtují nejen s podlidmi, ale i někteří kolaboranti globalistů náhle putují do krematoria. Náhle zemřel. Jeho smrt s ničím nesouvisí (nanejvýš s úbytkem údaje invalidity shora uvedené tabulky).

Samovolné vyhnití asi nehrozí, kvůli soustavné palbě zhoubné propagandy. Obrázky pro žáčky jako Gates v poutech za mřížemi a stručný popis takového žádoucího stavu, zdá se mi poněkud nadějnějším směrem.

Lidové soudy jsou náchylnější na ovlivnitelnost emocemi, nejnovější propagandou i strachem. Rozsudky by měly být spíš k smysluplné manuální pracovní činnosti.

Jára
Jára
Reply to  Otroctví je svoboda
2022-07-16 08:34

Covidový podvod nechápou ani vysoce postavené osoby u kterých bych to naprosto nečekal. Třeba taková Ivana Trump – náhle zemřela při chůzi do schodů na selhání srdce.
https://zvedavec.news/vezkratce/18924/ Asi se nechala “očkovat”.
Spousta celebrit se nechala uRNA utrejchem zmrzačit. U těch šašků je to něco jiného, posloužili jako kanonenfurt vládnoucí mafii a teď mohou zhebnout.
Zajímavé je, že s největší pravděpodobností ani Babiš ani Válek ani Fiala náhle nezemřou. Jako slizcí hdi se tomu, co nachystali nám lidem, vyhnuli. Zemana vytáhli hrobníkovi z lopaty, ten očkován utrejchem byl. Nebo mají něco, co smrtelný efekt očkování nějak ruší?

Soudit bude možné až to začnou lidé chápat, co se s nimi děje.

Ondra
Ondra
Reply to  Jára
2022-07-16 20:17

Spíš jí někdo z těch schodů “pomohl” takovým způsobem, že utrpěla zranění neslučitelné se životem. Takto bez zanechání důkazů zabít 70letého člověka není pro profesionálního zabijáka žádný problém.

Otázka je kdo a proč to udělal, komu tím dal jaký vzkaz či výhrůžku (americká elita či GP)?
Hraje v tom svoji roli to, že je z československa, které v agendě globalistů v evropě zastává výsostné postavení jednoho z řídících center?

A nebo je to egregoriálně-matriční událost varující před “zlomením vazu” čechům a slovákům? (nechoď Vašku s pány na led)

Jára
Jára
Reply to  Ondra
2022-07-17 02:14

Já popravdě nevím. Těch náhodných úmrtí je příliš mnoho – od sportovců po herce. Drtivá většina má společnou tu vakcínu. Ivanka Trump se nechala veřejně opíchat a video je k dispozici. Ale je tu samozřejmě i možnost, že to byla vražda udělaná jinak. Globalisté a národní elita USA se mezi sebou nevybíravě vraždí.

Mimochodem kdysi nacisté používali “Tepafon”, což byl okultní přístroj pro vraždění na dálku. Dotyčný prý zemřel na srdeční selhání. Popisoval to František Bardon. Ten bohužel není moc věrohodný, nakonec se ukázalo, že s němci kolaboroval a v některých bodech lhal. Aby zachránil svou reputaci, tak spáchal sebevraždu.

Kdyby měla Ivana oslabenou imunitu vakcínou, tak by byla daleko méně odolnějsí proti různým typům okulních vražd. Ale to už je jen moje ničím nepodložená spekulace.

Ondra
Ondra
Reply to  Vladimír Stwora
2022-07-16 08:17

Fakt je to, že čas nám dochází. Respektive už došel.
Už jsem viděl některé řešit jak umístit v paneláku kamínka. 😛
Teď je možná ještě šance zachránit děti a některé mladé. Ti starší co jsou doteď zcela zdebilizovaní (od 40ti výš) a půjdou na další včeličku, jsou už ztracení. Sami si rozhodli o svém osudu.
Ti se silnou imunitou by to ještě mohli zvládnout, a děti myslím to dají taky, tam je vysoký stupeň regenerace, mladé tělo leccos zvládne.

Podle mě už ani nemá smysl někoho burcovat nebo probouzet, protože následující 3/4 rok bude jeden velký burcující budíček. A kdo se neprobudí, ten to má spočítané.

Neúprosné zákony vesmíru a téhle planety, o kterých se nám ilumináti “zapomněli” zmínit.
Doteď planeta fungovala v nízkofrekvenčním režimu, takže následky svých činů jsme si odnesli až za docela dlouhou dobu. Jenže teď se frekvence zvýšily 10x-100x a úměrně tomu je reakční doba mezi nesprávným jednáním a následkem. Proto lidi tak rychle a hromadně umírají na nemoci se kterými žili třeba 20 let.
A proto reakční doba mezi zvolením psychopatů ve volbách a zcela brutálními následky pro národ, byla řádově v měsících.

Teď je doba absoutní zodpovědnosti nejen za své jednání, ale i za své myšlenky !

Upřímně řečeno, sám mám co dělat, abych to ustál.
Čili pozitivní a konstruktivní přístup Nikoly je ta správná cesta. Kdo se bude negativisticky rochnit v konspiracích jak na Aeronetu, ten na tom nebude dobře.
Ovšem pozor, naivita a jednání na základě naivních představ bude mít taky nepříznivé následky. To je druhá strana mince. Naivita není pozitivita !
Čili bude nutné být maximálně střízlivý a realistický, a zároveň pozitivní, konstruktivní, ba přímo láskyplný 🙂
Takový člověk má přežití prakticky jisté. Ony se ty frekvence další roky budou totiž ještě víc zvyšovat a všechny procesy urychlovat. A co ještě jakžtakž fungovalo dnes, za rok fungovat nebude.Musíme se naučit novým přístupům k životu, novým metodám a technikám jednání a žití.
Základem je hned ráno jak vstanu, vyladit svoje emoce a náladu co nejvýš, aby to pak bylo možné udržet po celý den, případně když přijdou nějaké trable či komplikace.

czexit
czexit
Reply to  Ondra
2022-07-17 09:49

: i starší co jsou doteď zcela zdebilizovaní (od 40ti výš) a půjdou na další včeličku, jsou už ztracení.

Lidé nad 50, kteří prokoukli manipulace ‘předchozího’ režimu, se vakcíně nejspíš pokusili vyhnout.
Lidé nad 65 jsou ale už často závislí na TV propagandě. Moje zkušenost z okolí, včetně širšího příbuzenstva.

jurazbrna
jurazbrna
2022-07-15 14:04

Dobré odpoledne,

jen poznámka, jak sama píšete, tyto tzv. lidove soudy tu už byly několikrát a vyřešilo se něco? Problém není v lidech, ale v celkovém systému, který právě lidem nabízí či je přímo nutí jednat určitým způsobem a proto je to co navrhujete jen další kolečko u stejného stolu a nevede k dlouhotrvajícímu řešení.

Dle mého soukromého názoru řešení nejsou lidové soudy(ty se také mohou stát proti-lidovými jak se mnohdy v minulosti ukázalo), ale kompletní změna systému a jeho zřízení. Pokud se budeme držet této teze, tak potom není vývod z krize znovu opakujicími se akcemi, ale zhroucením stávajícího systému a nastolením jiného, takového, který bude podněcovat občany k žádanému chování a naopak odrazovat k chování nežádanému. Podporujícího lidský rozvoj, blahobyt a svobodu a tím myslím opravdovou svobodu, né tu, která se nám maluje jako svoboda.

Takové změna systému ale není jen o vykořísťování, ale o úplné přestavbě a začíná v každém z nás. A v budoucnu ke zhroucení dojde, musí být ale postupné a dotknout se co nejméně lidí nevinných a bezbranných.

Budoucnost se nemusí točit v kole, ale ve spirále a tak posunutí z jedné úrovně do druhé není realizováno opakujícími se nástroji řízení ale jejich vývojem.

PS: Trest smrti je pro mně osobne úplně v pořádku, pokud bude jasně podložen důkazy, které nebudou moci být zpochybněny, je provedena lidsky a v patřičném spravedlivém procesu.

Je to opět o úrovni pohledu na danou problematiku, problém velmi často není řešitelný nástroji na stejné úrovni, ale je potřeba hledat nad ní. V nadhledu, v souvyslostech, v optice celé mozaiky a hlavně v postupnem vývojovém stádiu. Například se ptát, bude takové řešení platné a prospěšné pro co největší počet lidí, nebude moci být zneužito a pokud ano, jak takové zneužití bude obtížné, vyřeší opravdu tento nástroj problém, o který se jedná a to i v dlouhodobém horizontu? Lze takový nástroj použit v dnešním světe, na daném místě a jaká by byly bestprostřední a dlouhodobé reakce jak z dané oblasti tak z okolí? Jaké náklady takové nástroje provázejí a není k dispozici jiný, třeba levnější a bezpečnější nástroj na daný problém? Je takové jednání opravdu problém, nebo naopak takové chování ukazuje občanům pravý stav věcí a systému a tím je vede k jeho pomalému odpoutání se od něj? Kam se chci posunout, jaký je stav teď a jaký má být v budoucnu za použití právě takového nástroje?

S pozdravem
JuraZBrna

Ondra
Ondra
2022-07-15 15:41

1)
Mě by zajímalo jak nám ty soudy pomohou? Ti nějvětší šmejdi zdrhnou do ciziny, kde mají uložené to co si zde nakradli. Takže k jejich penězům se nedostaneme.
Veškerý přínos takovéhoto revolučního počínání je nula.
Je to nesmysl tradovaný od francouzské revoluce. Jak “spravedlivě” soudily tehdejší soudy, to všichni víme.
Vzhledem k současné úrovni lidské debility by to vypadalo dost podobně jako soud ve filmu Idiocracy:
https://www.youtube.com/watch?v=sIRDCR8xSO0

Přesně takhle bohužel uvažuje většina lidí neznalých teorie řízení. Kdo zná aspoň její základy a ví že to funguje, by něco takového nenapsal.

2)
Ostatně za dnešní marasmus si mohou lidi sami. 30 let se nechali oblbovat prorežimními médii, většina si nechala zacpat hubu konzumem. Ačkoliv už 20 let je tu k dispozici alternativa na internetu. Jak se chovali lidi když jim člověk dal odkaz na alternativní web ? Buď výsměch, nebo nadávky, že jim berou jejich růžové brýle.
Kolik lidí se ozvalo proti současnému režimu, 1 promile?
To je další problém – tichý konsenzus – kdo mlčí, souhlasí. Tak to prostě funguje.

3)
Další věc, nutí někdo lidi násilím, aby si po večerech ožírali držky a prochlastali celý víkend v knajpě, místo toho aby si odpočinuli, zastavii se a popřemýšleli kam to tu směřuje, kam směřuje jejich život, a jestli takhle opravdu chtějí žít?
Alkohol má zásadní vliv na nesvéprávnost celé populace. Kdo po večerech chlastá, místo aby se věnoval vyhodnocení dne a plánu na další den, ten si za svůj mizerný život může sám.

Většina lidí jde radši chlastat do hospody nebo za sousedem, než by se věnovali svým dětem. Pak se diví co z nich naše neomarxistické školství a média vychovali.

Komu si pak stěžovat, když se lidi dobrovolně vzdali vlády nad svým životem, nad svými dětmi a tím pádem i nad svojí budoucností?

4)
Každý kdo se nad tím jen trochu zamýšlel, viděl už před 20 lety kam to současné chování lidí směřuje.
Kolik lidí se nad tím zamyslelo a provedlo korekce svého chovámí směrem ke kýženému cíli ?

Otroctví je svoboda
Otroctví je svoboda
Reply to  Ondra
2022-07-15 17:24

Strach hraje klíčovou roli v myšlení otroků. Když na opíchaného Tfujzrem vysypete, že má v sobě časovanou bombu, pak chudáka ohrozíte na životě ještě víc. Vždyť dobře činil, poslechnul rady v televizi, a televizí a další režimní propagandou ovlivněných lidí. Rozbourání životních postojů se oběť filantropie šmejdů brání až hystericky.

Běžný ovčan je křehký, nemá tolik času, síly a odvahy, aby se věnoval tak vysilující činnosti jako je kritické myšlení o dezinormacích a deprivantech.

„entitě, jejímž názorem či vírou je, že každý, kdo nesdílí jejich víru a jejich způsob života, je méněcenný a má mu být uříznuta hlava,“ https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ze-bych-zaloval-Nemcovou-Radsi-ne-sel-bych-sedet-ja-Michal-Kraft-se-rozjel-jak-nikdy-707978

Ondra
Ondra
Reply to  Otroctví je svoboda
2022-07-15 21:32

Před lety jsem byl na jedné malé demonstraci, která dávala smysl, na téma které se zásadně dotýkalo všech.
Byla zorganizovaná v pátek večer, na frekventovaném místě uprostřed města.
Postávala tam hrstka studentů a hrstka důchodců, v počtu asi 15 lidí. To bylo vše.

Okolo pak proudily davy lidí v různém stupni přiožralosti, či žízně na chlast, až jim žgryndy tekly po bradě.

Toliko k tomu vašemu “strachu”. Lůza která se jde bavit do cirku, zatímco mocní jednají a rozhodují. Pak si nemá na co stěžovat. Byla to jejich svobodná volba.

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Ondra
2022-07-16 10:44

Nepodceňovala bych tu Vaši lůzu a zejména bych jí neopovrhovala. Protože bude to ta “lůza”, která to tu bude muset zachránit a poskládat dohromady. Roboti jedou na energie, to by se prodražilo. 😀

Ale opravdu. Lidé po hospodách nejsou lůza. Jděte mezi ně bez předsudků, jako Hašek, Hrabal a další. Srdcem vesnice je hospoda a škola. To platilo a zatím ještě leckde platí, tam, kde to drahota a nařízení shora nezvládly potlačit. Kde je ještě nějaký spolkový život, hasiči nejvíc, ale i další spolky.

A revoluci, změnu, ať už provedenou jakoukoli formou, bez lidí neuděláte. Musíte je podnítit, nadchnout pro věc. A dát si pozor, k čemu je podněcujete, velmi jasně vysvětlovat, co, proč a JAK.

Ježíš se svými učedníky se obracel ke spodině společnosti, protože ta ho slyšela. Lidé v hospodách také slyší. Mnohem líp a mnohem jasněji chápou, než lidé zpitomělí nějakým algoritmem, který jim předhazuje na internetu jen umělou inteligencí schválené informace. Proč myslíte, že nás zavřeli doma v karanténách? Proč myslíte, že do hospod mohli jen očkovaní?

Vybavte se láskyplností a seznamte se s “lůzou”. Až pak můžete do izolace přemýšlet a meditovat o láskyplnosti.

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
2022-07-16 19:33

Zásadně se mýlíte. Ježíš především nechodil mezi ožralce, to je ten zásadní rozdíl.

A “srdce” vesnice v chazarské evropě je jednak kostel, kde jim vykládají o vyvolenosti židovského národa a pak hospoda, kde žid-kořalečník přiměje řadu původně spořádaných chlapů, aby propili grunt. Zhruba takhle to funguje.

Já v hospodách strávil podstatnou část mládí. A bavilo mě to přesně do té doby, dokud jsem pil. jak jsem tam zůstal střízlivý, tak se ty ožralecké kecy nedaly poslouchat. A to jsem chodil většinou s otitulovanými vysokoškoláky všeho věku.

Prostě alkohol fakt ne-e.

Jinak lůzou se člověk nerodí, lůzou se stává svým chováním. A tím že nevyužije potenciál který mu byl dán, a místo toho se dobrovolně zařadí mezi lůzu.

To není moje jakési subjektivní hodnocení, ale takhle to funguje dle pravidel vesmíru. Z jeho pohledu si za vše můžeme sami a vše si tu děláme dobrovolně sami.

ps: karánténa byla darem z nebes, kdy národ pivních ožralů konečně měl možnost vystřízlivět a střízlivě se poohlédnout za svým životem, co jsme udělali a kam to dnes směřujeme.
Ožralové tuto šanci nevyužili, místo toho se hned po otevření vrhli zpátky do hospod.
A tak pivní ožralá lůza zvolila loni ve volbách svoje katy. A zatímco nám ti kati ničí budoucnost a šanci slušného života, tak se lůza vyvaluje ožralá na plážích a v turistických střediscích.
Nebo snad tu někde vidíte statisícové demonstrace a obléhání úřadu vlády a strakovky, aby ty katy defenestrovali ?
Já tedy ne.

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
2022-07-16 23:09

Ondra:
Ježíš měnil vodu ve víno. Proti alkoholu tedy nejspíš nic neměl. Jeho první veřejný zázrak, asi tušil, čím se uvést. 😀

Ve svém hospodském období jsem potkala dost ryzích lidí, abych věděla, že se mýlíte Vy. Měla jsem tu možnost a štěstí nedržet se jen jedné skupiny lidí, mluvila jsem se spoustou různých lidí, různého vzdělání i různého věku a vyslechla jejich příběhy. Většinou jsem tiše cucala své jedno pivo a naslouchala jim.

Hospoda není plná ožralů, to je Vaše zkreslená představa. Jsou tam, ale není jich většina. Je pravda, že málokdo zůstane jen u toho jednoho piva, ale skutečných ožralů tam není většina. Často jsou to mnohem poctivější a čestnější lidé, než ti, kteří se považují za jim nadřazené a opovrhují jimi. Jsou to obyčejní lidé, někdy s, někdy bez vysokoškolských titulů.

Nejste lepší než zbytek lidstva, jen si to o sobě myslíte. Podobně jako elita. Pouze jste dostal od Vesmíru dar, který když využijete k posílení svého pocitu nadřazenosti, bude pryč dřív, než lusknete prsty.

Demonstrace vyšvihly současnou vládu do sedla. Možná ti, které považujete za lůzu (a obvykle je jako lůzu označují i ti, kteří na těch demonstracích demonstrovali, protože ti se považují za inteligenci národa, která se distancovala od předchozích buranů ve vládě i prezidenta a která by se nesnížila mezi ožraly do zaplivané hospody), najdou jiný způsob.

Možná je načase přestat nálepkovat, kdo je lůza, kdo inteligence a kdo je duchovní elita. Pardon, za elitu se asi neoznačujete, takže duchovní kdo?

Jsme lidé. Toto uvědomění je největším nebezpečím pro elitu, pro tu považující se za nejnadřazenější, pro kterou jsou vlády jen panáčkující panáčci. Proto se ho mj. snaží pokroutit a zatemnit tím, co hustí lidem do hlav: https://bornova.pub/2022/prepisovani-nasi-kultury-a-historie-pokracuje/

Tohle naučila hospoda mě.

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
2022-07-17 13:14

Jestli se to vaše hospodské období datuje do doby před r.89 kdy se hospody zavíraly v 10 hodin, tak bych to ještě pochopil.
Ale po té co se po r.89 uvolnily naplno stavidla alkoholizmu a všem druhům feťáctví na 5. genocidní prioritě řízení, už ani ty hospodské hovory nestály za moc.
Protože po 3.-5.pivu i inženýr docent RNDr. blábolí nesmysly a jen se hádá s ostatními.
Taky jsem vyslechl dost zajímavých osobních příběhů. Jenže jedno ty příběhy měl společné. Vlastně tu šlo jen o lepší či horší proplouvání daným systémem.

Ovšem systémem který řídil někdo jiný ! Čili nikdo z těch lidí vlastně neměl svůj život doopravdy ve vlastních rukou. Důkazem budiž to, kam to dospěla společnost dnes. Kdy ji před 30 lety přestali řídit ti co měli zájem na jejím přiměřeném fungování, a začali ji řídit ti co měli zájem na jejím drancování a ničení.
A nikdo z těchto “přemoudřelých pivních filosofů se zajímavými osudy” nedokázal udělat ani to nejmenší aby se společnost pohnula kýženým směrem.

I z toho důvodu, že lidem bere alkohol jako první schopnost řídit osud svůj i svojí země.

Kdysi mi přišlo zábavné jet “na vodu” a chlastat tam s ostatními. Dnes nemám nejmenší chuť se motat na řece s bandou ožralců.

A stejně tak jak tihle vodní ožralci řídí svoji loď na vodě, a jsou schopní ji převrhnout i na oleji či mírných vlnkách, nebo se utopit na prvním mrňavém jezu, tak stejně řídí pivní ožralec svůj osud a svůj stát v běžném životě – a to do záhuby a ke katastrofě které by se dalo v klidu předejít kdyby uměl střízlivě uvažovat.
To je jádro toho co jsem chtěl sdělit.

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
2022-07-17 16:24

Ondra:
Bylo to až po 89. Asi jsem měla štěstí. Nebo přitahuji jiné lidi, než Vy. Nebo to bylo místem. Každý máme svou životní školu, která nás ovlivňuje a utváří. Lidé po práci zašli na jedno, pobyli, poklábosili, šli domů. Neožralí. Příležitostně domluvili nějaké řemeslné práce, hasičský candrbál atd.

Jára
Jára
Reply to  Zlatá bába
2022-07-18 01:24

Ondra má tady bohužel s alkoholem pravdu.

Zkuste si při meditaci aktivovat 7 čaker. Po vypití jediného piva se Vám třeba týden nebude vůbec meditace dařit.

Také bych rád jel na vodu, ale když někdo do 11:00 vyspává kocovinu a v 16:00 už musí do hospody a tam chce být až do zavíračky tak to je pro mě neakceptovatelné.

Spousta lidí vypadá “rozumně”, ale jak vidíte, ochotně jdou na včeličku tfujzeru. Tento typ inteligence je velmi povrchní a nestojí za ním vnitřní moudrost. A takovému člověku chybí vůle, protože alkohol ovlivňuje živel ohně. Takže pak tvoří beztvarou ovladatelnou masu, se kterou si kdokoliv udělá cokoliv. Živel vzduchu a tomu odpovídající rozum alkoholem zničíte až sekundárně v důsledku živlové nerovnováhy.

Za dob Ježíše bylo víno velká vzácnost a nemělo tak vysoký podíl alkoholu. Když někto vypil pár skleniček jen při svatbě, tak si zdraví nepoškodil a tělo se z toho za pár dní zotavilo. Netipoval bych si, že při té biblické svatbě v Kanaae se lidé zlískali tak, že potom lezli pod stolem.

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
2022-07-18 11:22

Nejde ani tak o alkohol, ačkoli to jedno, skutečně jedno, pivo nebo sklenka vína mi nedělají problém v meditaci ani jinak. Ale nepiju denně. Spíš jde o vnitřní nastavení vůči ostatním lidem.

Láskyplně bližního, ať už s alkoholem nebo bez, nazývat lůzou je trochu mimo. Respektive i to možná lze, ale jen když se Vám druhý člověk dívá do očí a tu láskyplnost v nich vidí. Něco jiného je, když Nikole partnerka nebo někdo z nás řekne, že není normální, a něco jiného je, když jí to řekne někdo, kdo by ji nejraději zabil.

Šířit nenávist, odpor a pohrdání lidí vůči sobě navzájem, vyvolat občanskou válku, při které se lidé kvůli svému rozdílnému vidění světa a ppostojům pobijí, komu to asi bude hrát do karet, kdo asi si při pohledu na to bude spokojeně mnout ruce?

Nemusíte s druhým člověkem souhlasit, ale přesto ho můžete ctít, jestli mi rozumíte. Dokonce i v nejvyhrocenějších situacích, kdy už jde o život, něco jako samuraj nebo možná mušketýr.

Jde především o vnitřní nastavení a postoj. Které sice můžete mít takové jako samuraj a Ondra je snad i má. Ale jeho komentáře o lůze, obtížném hmyzu a láskyplnosti jsou pak přinejmenším matoucí. V horším případě vedou lidi k hluboké nenávisti, která se v důsledku může projevit i hůř než nacpáním hoven do schránky.

A předpoklad, že u lidí na mojí názorové straně by k něčemu takovému přece nemohlo dojít, je mylný.

Jara
Jara
Reply to  Zlatá bába
2022-07-18 13:55

Pro Zlatou Bábu – četl jsem zajímavý pokus někde v autorevue. Na uzavřeném okruhu byl dělán experiment – dva lidé projeli autem trať na čas a pak se napili jednoho piva a trať projeli po chvíli znovu. V obou případech oba projeli trať pod vlivem o něco pomaleji a přitom si subjektivně mysleli, že ji projeli rychleji. Tady vidíte, že i jeden jediný půllitr dlouhodobě ovlivní pozornost. A to se týká jakýchkoliv koncentračních cvičení. Nikdo rozumný si nebude dělat cvičení obtížnějším. Půllitr piva by snad teoreticky tolik nevadil při těžké fyzické práci, protože se alkohol odbourává ve svalech. Ale i v tom lomu Vám hrozí že na Vás spadne kámen z důvodu oslabené pozornosti.

A co se týče těch lidí, kteří (nejen) mě už dva roky chtějí zabít? Píchat neotestovanou a neschválenou věc je prostě vražda. Já se prostě musím bránit. Není žádoucí ty, co to dělají hodnotit, ale je třeba jim v pokračování vraždění jakýmkoliv způsobem zabránit.

Dokud nebude ve společnosti takové prostředí, že ty s nelidskou psychikou to automaticky vytlačí ze všech zodpovědných funkcí tak se nehneme z místa a celé lidstvo se bude trvale točit v kruzích nad propastí záhuby a vyhynutí. A možná tam někdy i spadne a vymře.

Ondra
Ondra
Reply to  Zlatá bába
2022-07-18 19:56

Zlatá bába:
Tohle je docela zajímavá debata. Jen nesmíte brát doslovně Járu, který moje slova poněkud překroutil a hlavně vytrhnul z kontextu. Mluvil jsem totiž o tom hmyzu co nám vládne a páchá na nás genocidu.
Nebo jste snad na takové duchovní úrovni že i milujete Fialu, Rakušana, Gatese, Schwaba, Fauciho… ?

Kromě toho každý feťák, i hulič a zejména alkoholik, se časem dopracuje k takové struktuře psychiky která je ještě pod Zvířecím typem. Nazývá se Zvrácená, a je to něco co na této planetě nemá obdoby.
A tam zákonitě dospěje každý kdo alkoholu propadne, pokud nestihne umřít dříve, ve Zvířecí fázi.

Zajímavé je, že můj prudký intelektuální a duchovní rozvoj nastal v období, kdy jsem zcela přestal pít i jen pivo. Bez tohoto by to můj mozek prostě nezvládl.
Protože alkohol BLOKUJE VEŠKERÉ VYŠŠÍ MOZKOVÉ FUNKCE !!!
Zdánlivě pak před vámi stojí ten samý člověk, ale funguje čistě na PLAZÍM MOZKU. Tudíž je vám jinak poměrně normální člověk totálně ožralý vlézt na vlastní dceru (to bylo popsáno už v Bibli) či se vysrat uprostřed obýváku.
Ale s postupující degradací už funguje na plazím mozku i za střízliva.

Podobně aktivuje plazí mozek když jsou lidi v davu, a jen málokdo je tomu odolný. A nebo když jsou lidi zcela zesraní strachy, jak to pozorujeme poslední 2 roky. Tam už žádné vyšší mozkové funkce nejsou přítomny.

Proto postrádá jakýkoliv smysl se s takovým člověkem dohadovat nebo mu něco vysvětlovat. Protože jeho reakce bude už jen zvířecí – útok nebo útěk (jak se přesvědčili mnozí co zkoušeli chodit bez náhubku).

Zlatá bába
Zlatá bába
Reply to  Zlatá bába
2022-08-05 00:19

Ondra, Jára:
Jen dovětek k přerušené debatě. Primárně v ní nešlo o alkohol.

V nějaké jiné době můžeme debatovat o alkoholu. O tom, kolik vědeckých studií o alkoholu potvrzuje to a kolik zase ono. O tom, co alkohol dělá s lidmi. Proč jsou mezi nimi rozdíly, proč někdo po třech pivech spí pod stolem, a někdo jich má v sobě deset a když mu nedáte dýchnout, vlastně to na něm nepoznáte. Jestli oba umřou na následky pití alkoholu, když svá tři a deset piv budou pít pravidelně a dlouhodobě. Nakolik devastující je nárazové pití velkého množství alkoholu a nakolik dlouhodobé pití malých dávek. Zda a do jaké míry se člověk může naučit ovládat myslí reakci svého organismu na alkohol a jestli jde jen o ovlivnění momentální reakce nebo i oněch následků.

Jestli my ovládáme hmotu nebo hmota nás. Zda jedincem viděná skutečnost a jedincova interpretace jím viděné skutečnosti se shodují. Jestli stejná interpretace u větší skupiny lidí je zárukou pravdy. Jestli interpretace zpětně ovlivňuje viděné atd.

Duchovní úroveň nezměříte. Ani vlastní. Můžete určité znaky nějak interpretovat a na základě své interpretace je označit za dobré nebo špatné, pozitivní nebo negativní a duchovní úroveň jako vysokou nebo nižší než zvířecí. Ale je to pravda?

Dnes je taková doba, kdy výzva “kdož jsi bez viny, hoď kamenem” řadu lidí opravdu přiměje k tomu popadnout kamení a kamenovat hlava nehlava. Tak málo soudnosti mezi lidmi je. Ale to nevylepšíme tím, že je budeme nenávidět, ani tím, že pro změnu budeme kamenovat my je, protože my přece jsme ti opravdu bez viny, že.

idiotronic
idiotronic
Reply to  Ondra
2022-07-16 01:44

K bodu 3:
V okolí mám 4 hospody. Otevřeno mají (dle deklarace) do 22.00, ale mezi osmou a devátou večerní vypadne poslední host. A večery jsou zde tiché (parafráze jistého filmu).

dědek
dědek
2022-07-15 19:37

Tento stát už fakticky vyhnil do základů. Počínání současné “vlády” by už každý normálně uvažující řadový občan mohl bez problému označit jako vlastizradu a rozvracení republiky, ale státním zástupcům nic takového ani nenapadne. Už jen všechny ty akce, spojené s covidismem a “očkováním” označené důvodně za porušování ústavy, nebyly odsouzeny a nebyly z nich vyvozeny žádné reálné závěry a opatření. Na co tedy čekají? Asi opravdu na lidové soudy…

judy
judy
2022-07-16 08:41

Článek z roku 2016.
Když jsem viděla ten obrázek otočení vektoru času …. pocity od roku 2020, kdy se k nám vrátila totalita, podobné s pocity před rokem 1989 ….
https://www.tartaria.sk/prastare-proroctvo-z-indie/
“Otočenie Vektoru Času nastalo 28. júla 2004, ale až pokiaľ Vektor definitívne neukončí obrat – odpojenie sa – smerom nahor, tak v našom živote budeme môcť rozoznávať určité analógie s minulými rokmi. Rok 2008 je projekciou roku 2000, 2016 zase roku 1996, rok 2019 bude analógiu obdobia prevratu u nás a po ňom nastanú určité analógie s obdobím socializmu.”

A ještě předpovědi ze Simpsnů, článek z roku 2019:
https://www.tartaria.sk/navrat-zssr/

Jindřich
Jindřich
2022-07-18 13:56

Velmi dobrá myšlenka! Díky za další super článek!

Jaromír
Jaromír
2022-07-19 01:13

S těmi lidovými soudy bych byl opatrný – ne snad, že by snad takovému Klausi Schwabovi neslušelo čestné místo na lucerně. Bohužel ale ty lidové soudy hned po válce otevřely cestu k procesům v padesátých letech – vzpomínám si, jak se na vstupní bráně takového “nápravného zařízení” (nebo dokonce všech?) skvěl nápis “Prací ke svobodě” – asi aby nikdo neměl nejmenší pochybnosti o tom, odkud zdroj inspirace.
Takže jen řádné soudy (i když třeba pomalejší) ale hlavně veřejné – co dělá Reiner Fuellmich je dobrá generálka, včetně shromážděných důkazů.

Miroslava
Miroslava
2022-07-21 09:21

Nejprve bych Vám chtěla poděkovat za Vaše skvělé články, v nichž s humorem popisujete realitu. To mě téměř vždy rozesměje.
Jinak k těm lidovým soudům. Zde bych byla opatrná, protože vždy to končí ohromnou tragédií a trestu dojdou převážně malé ryby. Nechala bych to na Vyšší Spravedlnosti. Tu neošálí nikdo! A pokud nebyl viník náležitě potrestán v našem pozemském světě, tak tomu posmrtnému – naplněnému mukami a patřičnou odplatou – se na 100% nevyhne.

standa
standa
2022-07-23 23:59

Nikolo, rád čtu vaše články. Ve spoustě věcí máte pravdu a je vidět,že v hlavě máte srovnané myšlenky.Líbí se mi i vaše odvaha postavit se čelem všem těm idiotům a trolům, kteří hlásají své psychopatické pravdy.Jenže s těmi lidovými soudy s vámi naprosto nesouhlasím,protože většina těchto soudů bylo totální fiasko.Podívejte jak se zvrtla Francouzká revoluce nebo třeba šaškárna s Norimberským procesem.Myslím ,že jedna z dobrých cest je nechat ty co jsou u moci,aby se naprosto znemožnili a lidé je ve volbách vypráskali z úřadů.A pak by to chtělo nějakého národního spasitele jako je třeba Orbán v Madarsku.Jenže kde ho vzít?Sám přemýšlím kdo by se dokázal takového úkolu zhostit a zatím jsem nikoho neobjevil…..ale to neznamená,že takový člověk neexistuje.Orbán si také prošel vývojem než se stal tím,čím je dneska.Takže co je třeba? Jako první věc,jít ke všem volbám a volit dobré kandidáty a každý z nás by kolem sebe měl mluvit otevřeně o tom co si myslíme a ne si to nechávat pro sebe.To je základ a pak všřím ,že se to začne pomalu otáčet….Nikolo o vašich článcích často diskutujeme a doufám,že to tak bude i v budoucnu

Erik Halák
Erik Halák
Reply to  Nikola
2022-07-27 09:04

Reiner Füllmich postupuje (zatím, doufám, že mu to vydrží) velmi dobře až výborně.

Zhruba před rokem (jsem líný to hledat) jste napsala, “… to jim nesmí projít.”

Jak chcete udělat ono “… to jim nesmí projít.”?

Popište, prosím, způsob, jakým to chcete udělat, co nejkonkrétněji.

standa
standa
Reply to  Nikola
2022-07-28 10:23

přístup Reinera Fuelmicha – udělat “soud nanečisto”, který shromáždí důkazy, lidi atd. a dá na jedno místo všechny informace pro veřejnost ……………….

Ano,tohle už je to co se mi líbí, shromáždit důkazy a pak informovat veřejnost.

J. Z.
J. Z.
2022-07-24 22:41

Co z toho máte, Nikolo? Opájíte se, že vám pár zamindrákovaných magorů za klávesnicí dá paleček nahoru? To máte fakt v životě za potřebí? To fakt váš mozek herní vývojářky není schopen domyslet, že podobnými pseudoargumenty budou hned po vašich lidových soudech proti “vlastizrádcům” následovat lidové soudy proti lesbám a proti lidem, co si změnili pohlaví, jelikož se taky podíleli na degeneraci západní civilizace a bla bla…? Lidové soudy, když jednou začnou, tak neskončí, dokud ten poslední frustrovaný Pepík nebude mít jistotu, že jeho podělanému životu se konečně dostaly minimálně na roveň životy všech sousedů.

Ondra
Ondra
2022-07-25 15:39

Zrovna jsem se Nikolo dostal k tomu, jak probíhaly “lidové soudy” s kulaky v meziválečném SSSR.

Šlo o to, že lokální trockistický zmetek (censored) původu, sebral tu největší lemplovskou chamraď co byla v okolí k mání. Z ní pak sestavil lidovou porotu. A kulak byl ten, koho porota většinově označila jako kulaka. Bez důkazů.
A milý malý rolník pak putoval do gulagu, přičemž ti lemplové z poroty dostali podíl z rozkulačeného majetku. (censored) trockista pak dostal podíl největší.

Tím v podstatě doško k likvidaci malých a středních rolníků (velkostatkáři komisi dokázali podplatit) a země se ocitla na pokraji potravinového kolapsu.

Nakonec to vyřešil Stalin tím, že zakázal přesidlování do jiných vesnic. Takže ty nemakačenka nemohly zdrhnout s nakradeným majetkem jinak, a nezbývalo jim nic jiného než začít makat v kolchozu místo těch rozkulačených a popravených rolníků (další “pracovní terapie” pro nemakačenka, hned po budování transsibiřské magistrály).

Čili je to takový happyend svého druhu.
Potíž je ta, že my svého Stalina nemáme, jen Zemana, na kterém zjevně zapracovali dle programu MK-ultra. Takže by to skončilo jen tím že by si neziskovkářská verbež nakradla, z organizátorů by se pak stali noví miliardářští baroni (hned po těch solárních a rouškových) z majetku odsouzených, a to by tak asi bylo vše.

Ondra
Ondra
Reply to  Nikola
2022-07-25 21:41

Spíš by tam (censored) verbež nastrkala lůzu. Tomu se říká “lovit hady cizíma rukama”. Oni si nikdy nešpiní vlastní ruce. A zase tu verbež tak nepřeceňujte. To že je jich plná Praha, neznamená že je jich tolik i jinde. Potíž je v tom, že mají média, a tím pádem i dosah na ten venkov.

Ostatně, kdybychom měli dostatečně morální a rovné charaktery co by šly delegovat do těch komisí a lidových soudů, tak by ty lidové soudy vůbec nebyly potřeba. Poněvadž by už dnes byly v zastoupení v klasicých soudech a ve vysokých funkcích. A národ sestávající z takových lidí, by si rozhodně nezvolili ve volbách Bureše, natož tu současnou sebranku. Takže by nebylo co řešit.

Ono se říká že ryba smrdí od hlavy, ale někdy je to spíš naopak. Když je prohniká základna pyramidy, tak ta hniloba proroste až nahoru. A shora ještě víc podporuje tu hnilobu dole.
Samozřejmě ale ne tak úplně z vlastní vůle, ale je to bezstrukturně řízeno.
Ta banda co nám jakože oficiálně velí, by nebyla schopná řídit ani lokální samoobsluhu, natož pak nějaké státní záležitosti.

53
0
Would love your thoughts, please comment.x