Menu Zavřeno

Jsme ve 3. světové válce?

Doba je šílená. Před rokem a půl konečně prasknul dlouho bobtnající civilizační vřed, který většina z nás naivně přehlížela a nyní nás “překvapivě” zavalil páchnoucí hnis nové totality. Dezolátní stav společnosti na “vyspělé” části planety v posledních 19 měsících má za následek miliony mrtvých, desítky milionů lidí s doživotně poškozeným zdravím, obrovské hospodářské škody, davové hysterie, rozvrácenou soudržnost společnosti a zavádění totalitní pravidel.

Znamená to tedy, že už jsme ve válce?

Omlouvám se, ale tenhle článek postrádá obvyklý ironický nádech a je trošku depresivní. Čtěte na vlastní nebezpečí.

Definice války

Tady je jednoduchá definice “války” z Wikipedie:

Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou.

K tomu si přidejme definici “hybridní války”, což je nový druh válečnictví:

Hybridní, alternativní či nelineární válka je druh ozbrojeného konfliktu vedeného útočníkem za kombinace konvenčních a nekonvenčních prostředků se synergickým efektem (hybridní hrozby), přičemž hlavní roli hrají nevojenské nástroje. Mezi ně patří např. psychologické operace, informační válka a propaganda, kybernetické útoky, kriminální a teroristické aktivity, ekonomické sankce a další. Vojenské akce útočníka probíhají nepřiznaně, jsou vedeny především nepravidelnými silami a kombinují symetrické a asymetrické způsoby vedení bojových akcí proti celé cílové společnosti.Základním cílem hybridní války je subverze, ta se skládá z těchto etap:

  1. demoralizace cílové společnosti
  2. následná destabilizace
  3. následné vyvolání krize
  4. následné převzetí kontroly nad cílovou společností vnitřními silami napojenými na útočníka

Taky tam vidíte tu strašidelnou shodu s aktuálním děním?

Na začátek je potřeba říct, že aktuální světový konflikt je nestandardní v jedné zásadní věci – dříve se většina válek vedla mezi jednotlivými státy nebo mocenskými bloky. Aktuální situace je ale jiná v tom, že jsou strany trochu jinak definované a nejsou na první pohled rozpoznatelné – jde o boj nepřátelské skupiny “elitářů” rozptýlené v mocenských strukturách po celém světě proti běžnému civilnímu obyvatelstvu. O tom ale více až na konci článku.

Pojďme si vzít definici války krok za krokem – které body definice války aktuálně splňujeme?

Organizované násilí a útlak

Od února 2020 spolupracují vlády většiny vyspělých zemí s velkými médii, “Big Tech” a “Big Pharma” korporáty a s řadou zájmových skupin na naprostém potlačení lidských práv, právního státu, svobody pohybu a na zavedení tzv. “totální kontroly” nad obyvateli. A to i za pomoci násilí, které je na občany aplikováno mnoha způsoby.

Státní moc zajišťuje silové složky v podobě policie a armády, které omezují pohyb obyvatel a fyzicky zastrašují a napadají jakoukoli opozici.

“Big Tech” společnosti jako Google, YouTube, Facebook, Twitter, Apple a další většinou sídlí na stejném místě v Kalifornii, tvoří nepřiznaný světový kartel a zajišťují bezprecedentní úroveň cenzury a zastrašování obyvatelstva – cokoli narušuje jejich jednostrannou propagandu je ihned schováno nebo úplně smazáno. Jediný povolený pohled na současné problémy je díky nim naopak doslova všudypřítomný.

“Big Pharma” zajišťuje obrovské zdroje zisku – skrz drahé testy, experimentální vakcíny a další artikl. Jejich nebezpečný experimentální injekční roztok (nesprávně nazývaný “vakcína”) je vládami využíván jako symbol podřízení se. Aplikuje se v rozporu s jakýmikoli dosud platnými pravidly lékařské praxe i lékařské etiky.

Velká média zajišťují šíření propagandy, pomáhají udržovat paniku, šířit teror a zastrašovat jakoukoli názorovou opozici pomocí dehonestačních kampaní.

Vybrané neziskovky a ovládnuté nadnárodní organizace zajišťují ideologickou podporu a pěšáky, kteří vyhledávají a označují ideologické nepřátele a nepovolené myšlenky.

Závěr: Splňuje definici války

Protlačování jasných ideologických a ekonomických cílů

Organizátoři “covidové krize” zcela jasně říkají, že situace se musí využít k protlačení tzv. Great Resetu a Green Dealu. Oba tyto ideologické cíle mají zajistit naprosté překopání ekonomického systému, svobody pohybu, svobody rozhodovat o vlastním těle, svobody názoru, možnosti cokoli vlastnit atd. Profitovat z toho bude jen malá skupina oligarchů, většinová populace naopak prudce zchudne, přijde o svůj majetek a v rámci “čtvrté průmyslové revoluce” se má stát jen jakousi masou konzumních otroků pod totální kontrolou nadnárodních organizací.

Vše je zcela jasně řízeno z jednoho centrálního místa a organizováno přes lidi sdružující se v organizacích jako je Světové Ekonomické Fórum (WEF), Aspen institute a několika dalších. Bohužel se k nim připojila i Světová Zdravotnická Organizace (WHO), kterou přes společnosti GAVI a Bill & Melinda Gates Foundation ekonomicky ovládl miliardář a očkovací fanatik Bill Gates.

Závěr: Splňuje definici války

Použití nevojenských nástrojů teroru

Už přiznaně probíhají psychologické operace vyvolávající paniku, informační válka, cenzura, propaganda, kybernetické útoky, ekonomické sankce a porušování platných zákonů a dokonce i ústavy státní mocí.

Paleta prostředků k vynucení naprostého podřízení obyvatel je už teď velmi široká a každým dnem roste. Lidé jsou všemi možnými postupy donucováni k podvolení se a k přijmutí injekce s experimentální látkou od korporátních výrobců Pfizeru, Moderna nebo AstraZeneca. A to i ti, pro které by injekce neměla žádný význam, i kdyby fungovala tak jak je prezentováno v médiích (zdraví lidé, děti).

Těm, kteří se teroru podřídí, jsou poskytovány “Zelené pasy”, které jim umožňují volnější pohyb a vrací jim malou část odebraných a původně zcela běžných práv. Rozjíždí už se i další připravená fáze teroru – některé vlády už vydaly rozkaz, že nepodvolení lidé bez Zeleného pasu musí být vyhozeni z práce. Zatím se to týká pracovních pozic ovládaných státem a zdravotnickým systémem, některých velkých korporátů a nově v USA i všech firem nad 100 zaměstnanců (což nedávno oznámila skupina loutkářů ovládající naprosto dezorientovaného “prezidenta” USA Joe Bidena).

V Austrálii už se také využívají novodobé koncentrační tábory (říká se jim “detenční centra”), kam svážejí lidi s pozitivním PCR testem (nikoli nemocné). Další země se tomuto stavu čím dál tím více blíží (Kanada, Německo, Nový Zéland…).

Závěr: Splňuje definici války

Demoralizace a destabilizace společnosti

Společnost je záměrně udržována pod obrovským tlakem. Slouží k tomu omezování svobody pohybu, povinné zakrývání tváře a přidušování nesmyslně používanými respirátory, všudypřítomná ikonografie připomínající “morovou ránu”, všechna média neustále bombardující společnost (dezinformačními) údaji o počtu nemocných a mrtvých, v médiích dostávají prostor psychopaté šířící poplašné zprávy atd.

Součástí demoralizace je i neustálé měnění pravidel, takže jsou všichni udržováni v nejistotě a stresu – nikdo neví, co se zrovna teď smí a co nesmí.

Plošně se využívá i metoda tzv. “gaslightingu“, kdy média, vláda i Big Tech konstantně opakují naprosto očividné lži, které neodpovídají realitě. Neustálé a přesvědčené opakovaní lži vede oběti gaslightingu k dezorientaci, zmatku, zpochybňování vlastního vnímání reality a zdravého rozumu a nakonec i k naprosté rezignaci.

Součástí snahy rozvrátit společnost je i konstantní tlak na rozdělení společnosti na dvě skupiny. Velká média neustále tlačí, že lidé vzdorující teroru jsou bezohlední a extrémně nebezpeční pro ostatní a šíří kolem sebe neskutečně smrtící nákazu, která zabíjí bezbranné lidi. Přestože data ukazují spíš pravý opak. Nepřátelské síly díky tomu vytvářejí skupinu fanatiků, kteří pak mají zdánlivé alibi k tvrdému protlačování nové ideologie (“autonomní bojovníci”).

Závěr: Splňuje definici války

Vyvolání krize

Hybridní válka má za cíl vyvolat obrovskou krizi – nejen kulturní, morální a společenskou, ale hlavně ekonomickou, která připraví populaci o prostředky a ekonomickou soběstačnost a umožní snadnější převzetí moci tomu, kdo přijde (s předem nachystaným) řešením.

Už nyní jsme svědky největší ekonomické krize za mnoho dekád. Záměrné omezování přepravy zboží také vede k tomu, že řada provozů musí omezovat výrobu, protože nemá potřebné zdroje. Potraviny se prudce zdražují a v zimě budou zdražovat ještě víc. Nechystá se přímo hladomor (to už je v současné společnosti příliš obtížné), ale kvalita a rozmanitost potravin klesá a bude dál klesat.

Závěr: Splňuje definici války

Použití silových složek proti obyvatelstvu

Pro útlak obyvatel přímo v ulicích jsou používány primárně policejní složky. Armáda je ale využívána také, i když zatím jen v (uměle vyvolaných) obdobích “zvýšené krize”. Armáda tedy například u nás pomáhala na začátku roku 2021 omezovat pohyb mezi okresy, v USA tvrdě hlídala pohyb kolem vládních budov po zfalšovaných prezidentských volbách atd.

Závěr: Splňuje definici války

Válečné oběti

Součástí války jsou i lidské oběti. A těch už máme miliony.

Mrtvé přinesl virus vytvořený s vysokou pravděpodobností v americko-čínské laboratoři ve Wu-chanu. Přestože dodatečné audity statistiky “úmrtí s Covidem” ukazují, že je mnohem méně nebezpečný, než tvrdí média, dál se všude prezentují nesmyslně nadhodnocená čísla (obvykle se počet skutečných obětí nemoci COVID-19 pohybuje kolem 2% – 30% z uváděného čísla – podle toho, kdo audit dělal a jak se v dané zemi čísla tvořila).

Obrovské množství mrtvých přináší i extrémně nebezpečné “vakcíny” – věděli jste, že za posledních 9 měsíců zaznamenaly organizace shromažďující data o vedlejších účincích vakcín (léčiv) víc mrtvých, než za celou předchozí historii moderní medicíny DOHROMADY? Jinými slovy – za posledních 9 měsíců vakcíny zabily nebo těžce poškodily víc lidí, než za celé předchozí století dohromady. Věděli jste i to, že nejmasivnější nárůst nadúmrtí začal ve chvíli, kdy se začalo s masovou aplikací experimentálních “vakcín”? Víte, že pro mládež a pro děti přináší “vakcína” asi 100 krát větší riziko vážných komplikací a smrti, než samotná nemoc COVID-19? Je to všechno jen náhodná shoda okolností?

(Poznámka – jedna z důležitých složek dezinformační války, tzv. “fact-checkeři”, tato tvrzení pomocí slovní ekvilibristiky zkouší vyvrátit – i to je součástí informační války; získat spolehlivá data je nesmírně pracné, někdy skoro až nemožné)

K tomu máme i oběti záměrně vyvolaného omezování lékařské péče – čím vyspělejší zdravotnictví v dané zemi, tím více lidí je na něm závislých a tím je logicky i více obětí při jeho náhlém vypnutí. Právě proto byla tak ohavná čísla u nás – naše zdravotnictví vždy patřilo k nejlepším na světě. Další mrtvé přinesla nesprávná léčba – svážení skutečně nemocných a zdravých “pozitivních” na jedno místo, příliš benevolentní nasazování plíce devastujících ventilátorů, ignorace prokazatelně velmi účinných léků (Ivermectin, Isoprinosine, vitamin D3 a řada dalších).

Oběti přinesl i mediální psychoteror a obří stres – např. důchodci se zakázanými návštěvami a zamykaní v ústavech “pro jejich bezpečnost” umírali šíleným tempem, i když by ve svých vězeňských celách teoreticky měli být od “vražedného viru” dokonale odstíněni.

A bude hůř, protože obrovská část populace má po roce a půl teroru natolik podlomené zdraví, že je zlikvidují i viry a bakterie, kterým by se dřív dokázali normálně ubránit. Nehledě na nediagnostikované nádory, na neoperovaná srdce atd.

Závěr: Splňuje definici války

Jsme tedy ve válce?

Tahle válka probíhá jinak než předchozí konvenční války. Jak již bylo řečeno na začátku, je to boj organizovaný skupinou globalistů, kteří už zcela přiznaně chtějí prosadit tzv. Nový Světový Řád (New World Order), kdy se prakticky rozpustí jednotlivé státy v jejich velké globalistické Říši, kterou budou ovládat. Už to dávno není “konspirační teorie”, je to oficiální plán Světového Ekonomického Fóra a dalších organizací. Samozřejmě je vše prezentováno jako něco velmi pozitivního a Great Reset i Green Deal prý mají přinést jen samé Dobro a sociální jistoty. Stačí jen sehnout hlavu a podvolit se novým páníčkům.

Já vám ale nevím – kdy v historii bylo rozšířeno skutečné dobro pomocí totalitních praktik, psychologického teroru, tvrdého omezování svobody, posilování moci maličké skupinky psychopatů a likvidací majetku běžné populace? Kdy se k prosazení politických plánů používala injekční stříkačka? Také připomínám, že hlavními průvodními jevy fašismu v období Druhé světové války byla všudypřítomná ideologická ikonografie, extrémní mediální propaganda, cenzura a obří podpora od korporátního sektoru.

Také připomínám, že i během největší války, jakou svět dosud zažil, byla obvykle většina území ve stavu “zas až tak moc se neděje” – třeba u nás sice vládl všudypřítmný strach, v ulicích pochodovalo gestapo, ale lidé pořád chodili do práce a děti do školy. Jen občas si Němci vytáhli z davu skupinu nepohodlných lidí a pro výstrahu je postříleli jak dobytek. Ale brutální boje se děly hlavně na vzdálené frontě a běžná populace měla omezené a zkreslené informace o podrobnostech. Pak ale najednou přiletěly bombardéry nebo přijelo vojsko a lidé čuměli jak puci. V čem je to jiné než dnes? Tedy krom toho, že dnes vše probíhá hezky civilizovaně a přežehleně v nemocnicích, domovech důchodců nebo v očkovacích centrech umístěných v ZOO, obchoďácích a na nádražích?

Já osobně si ještě nejsem úplně jistá, jak tenhle konflikt nazvat – buď je to nástup “globální technokratické totality” nebo “hybridní světová válka“. Rozhodně je to ale světový konflikt, protože v různé podobě zuří po celém světě. Probíhá jinak než předchozí války, protože použití konvenčních zbraní (střelné zbraně, tanky, bomby…) je už přežité, hůře kontrolovatelné a hlavně by zničilo infrastrukturu a zabilo příliš mnoho potenciálních otroků. Tahle nová válka je mnohem promyšlenější a podlejší. Je natolik zákeřná, že mnoho lidí ani nechápe, co se děje a jak strašlivě se jejich životy změnily a ještě změní. Stále také hrozí, že se po nějaké hraniční události v některé zemi překlopí do konvenční občanské války a nastane lavinové šíření klasického vyvražďování do dalších zemí.

Co si o tom myslíte vy? Jsme ve válce nebo jde jen o drobounkou a bezvýznamnou epizodku a mocnářům světa jde opravdu jen a jen o boj proti “novodobému moru” a zlepšení lidského zdraví?

A jeden malý apel – pokud se vám současná situace nelíbí, jděte prosím k volbám a volte strany, které chtějí to aktuální šílenství zastavit. Minimálně tři takové strany díkybohu k dispozici máme. I když nebudou mít většinu, mohou nastupující totalitu alespoň trochu brzdit.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

23 Comments
Most Voted
Nejnovější Nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
vlastenec
vlastenec
2021-09-20 13:54

Je to válka a tyto metody popsal již dávno čínský stratég Sun’c (anglicky většinou psáno Sun tzu).

Dnes se v podstatě lidé dělí na dvě skupiny podle dvou světových názorů: “Státy a korporace to s námi – a) myslí dobře b) nemyslí dobře.” Z toho se odvíjí vše další.

Lidé mají nad globalisty výhodu ve svém poču. Pokud se šprajcnou (stávky, nespolupráce – zvláště ozbrojené složky, jak se už několikrát stalo), globalisté budou nahraní.

wenkovan
wenkovan
2021-09-20 14:38

Mohl jsem Ctrl-C/Ctrl-V zkopírovat svůj názor z “Ekoběsnění…”, ale zkusím to říci jinak: kdo ví, co bylo, ten ví, co bude. Kdo dával při dějepisu pozor, ten ví, že všechno běží tak jak má a dopadne to jako vždycky. Jsme na konci a aby se začalo (po kolikáté už?) znovu, musí se napřed všechno podělat.

Aslanex
2021-09-21 11:48

Na druhou stranu si dnes šikovný člověk najde cestu, jak svobodně žít alespoň v malých komunitách… Šlo to i při minulých válkách?

Kačka
Kačka
Reply to  Aslanex
2021-09-22 15:06

S tím nalezením cesty to není úplně jednoduché. Představte si například, že máte dítě, v jehož třídě test zachytí covid u spolužáka – okamžitě (skoro, voni moc rychlí nejsou) na vás zaklekne hygiena a svoboda se vytrácí. Samozřejmě lze mít dítě stále doma, do školy ho nepouštět, ale dítě tak přijde o spolužáky a o příležitost budovat si imunitu přirozenou cestou 🙂 Neříkám, že přijde o vzdělání – co to tak pozoruji, tak minimálně první stupeň lze doma zvládnout za zlomek času, co ve škole, protože učitel/ka má na starosti celou třídu, nikoliv jen jednoho jedince.

Hm. Mám pocit, že utíkám jinam…

Chci říct, že svobodné žití stejně bude vyžadovat nějaké oběti. Asi záleží na tom, co si člověk pod svobodným žitím představuje. Já třeba minimální šikanu od státu a jeho úředníků.

wenkovan
wenkovan
Reply to  Kačka
2021-09-22 17:24

Otázka míry svobody by si asi zasloužila samostatné diskuzní vlákno. Možná by mohla Nikola napsat nějaký základní článek na dané téma a my bychom se chytili.

petr
petr
Reply to  Kačka
2021-09-29 08:08

Škola měla vždy jen jediný cíl: zlomit charakter a osobnost dítěte. A udělat z něj poslušného poddaného/nevolníka.
O ničem jiném to není.
Rozumný člověk to pochopil dávno a zajistil potomkům alternativní vzdělání, doma nebo v alternativní škole.

Kdo to nepochopil, ten teďka čumí jak puk, že s dítětem ve škole jednají jak s nevolníkem, majetkem panovníka, nutí ho nosit náhubek, šťourat v mozku špejlí apod.

A úplně zhůvěřilá je akce zmagořených rodičů “zpátky do dětských kriminálů” , tedy “zpátky do školy” kde ti mamlasové volají po tom, aby dítě mohli nacpat zpátky do těchto indoktrinačních převýchovných lágrů na lámání dětských charakterů. A ještě to považují za dobro.

Co se tak asi inteligentní zvídavé dítě naučí od okolní masy již zdegenerovaných spolužáků co jen nonstop čučí do mobilu?
Vždyť výsledky současného anti-vzdělávacího procesu a “digitalní demence” máme přímo před nosem. Dnešní 20-30letí jsou totalně nepoužitelní zmagoření mimoni zcela mimo realitu.

John John
John John
Reply to  Nikola
2021-09-30 05:37

vyborny pravdivy clanok,bieda este len pride

Pavel Jeřábek
Pavel Jeřábek
2021-09-21 12:32

Dobrý den, Nikolo,
jakožto váš relativně nový čtenář jsem vám tu jen chtěl napsat pochvalný/povzbudivý komentář.
Objevil jsem vás paradoxně díky blogu na iDnes (takže jim v tomhle směru můžeme poděkovat, ha ha), přičemž vzhledem k obsahu vašich článků se samozřejmě nelze divit, že vás na téhle platformě brzo zařízli (taky tam občas píšu, takže už to tam znám). Na tento váš web jsem přišel přes necenzurujeme.cz, kde jste měla v jednom článku odkaz.
Jste pro mě jako zjevení (přeneseně!) a každopádně chci poděkovat za to, že píšete a že píšete pravdu, což je dneska čím dál menší samozřejmost. Zvlášť v poslední době je povzbuzující vidět, že lidé prostě uvažují a VIDÍ, protože ta všudypřítomná masáž (Covid nebo i obecně) je někdy opravdu zahlcující.
Odkazy na nějaký váš článek nebo rovnou web jsem už párkrát různě po netu rozhodil, protože pomoct takto dobré věci je to nejmenší, co můžu udělat. A ono nejde jenom o tu faktickou stránku – umíte psát, má to šťávu atd. Protože informace jsou jedna věc, ale umět to podat je věc jiná.

Na závěr sem hodím jeden link – to ne že bych si dělal reklamu (proč taky), ale občas je třeba i nějaký ten optimismus a protiváha. Vy to jistě víte, ale třeba to nějaký čtenář ocení.
https://paveljerabek1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=759411

Díky a pište prosím dál.
Pavel

Pavel Jeřábek
Pavel Jeřábek
Reply to  Nikola
2021-09-21 13:14

Přesně, a nejen že ta doba odhaluje charaktery (někdy je až děsivé sledovat, jak sebou i mladí, internetově gramotní lidé nechají manipulovat a pak jenom papouškují fráze a čísla, o práskačství, cenzuře atd. samozřejmě nemluvě), ale ona odhaluje ten systém, ve kterém tu už dávno žijeme, ovšem tentokrát máme možnost vhledu až nebývale hlubokého, což je z hlediska nějakého vývoje strašně důležité. A je samozřejmě pouze na nás, co si z toho vezmeme, případně jestli se z toho nějak poučíme… Ale to tu nemusím vykládat.
Jinak já jsem samozřejmě rád i za ty vaše “negativní” texty, to já jen že se poslední dobou tak trochu učím hledat na věcech to pozitivní – a pak to občas lidem cpu. 😀
Díky.

heriot
heriot
2021-09-21 18:54

Silný text. Velmi dobře vystihující zásadní momenty toho co dnes probíhá.
Samozřejmě, že to je válka. Je třeba si to přiznat. A každý z nás je cílem – být tím podrobeným.
Platí -li Clausewitzova teze, a asi ano, že válka jen silovým prostředkem jak získat určitého cíle, pak jsme ve válce. Ty prostředky, které používají jsou jasně silové. Jsme ve válce proti obtížně definovatelné, ale dobře se rýsující struktuře organizátorů.
Ovšem nemyslím, že by volby mohly cokoliv změnit. Žádná ze stran nedeklaruje opuštění covidové diktatury zcela zřetelně. Ani nemůže. Pokud jsou lidři příčetní, tak vědí, že tato země za posledních 30 let nesmírně poklesla ekonomicky, její autorita a prestiž je nulová, síla cokoliv prosadit taktéž, totálně se propadla do absolutní podřízenosti právě těch, kdo vše organizují.
Zcela evidentně vše u nás řídí nátlaková skupina MeSES, za niž stojí ohromná síla sta miliard dolarů BigPharma, zkorumpovaná EMA, WHO, OSN a Brusel. Nemluvě o FDA a CDC naších hlavních protektorů. Tomu se politicky ani čelit nedá, nedokáže to úplně ani Rusko…
Odpor musí tedy přijít zdola, spíše mlčky, od masy lidí, každý si musíme bojovat svoji soukromou malou válku. Nepodřídit se, nenosit roušky, netestovat se, neočkovat se. Žít normálně. Netahat všude mobily, nenechat se sledovat, nestahovat stále ty jejich nesmyslné aplikace. Není třeba vstupovat do konfliktů, nebo se nechat mlátit na demonstracích. Každá demonstrace se potlačí a jen jejich moc posílí.
Taková malá partyzánská válka každého z nás. Byl jsem svědkem, jak v Globusu to hezky předvedl jeden pán. Šel bez roušky a kolem takového toho pultíku se zaměstnanci a ti ho upozornili, že nemá respirátor. Slušně odvětil, že si ho zapomněl v autě a že se omlouvá a plynule šel dál. Žádná scéna, žádné vykřikování o právech, to jim jen nahrává. Zaměstnanci jsa normální už neřekli nic a dál věnovali se svoji práci, svoji povinnost splnili…Většina lidí je snad takto normálních a na tom se dá stavět.
Říká se tomu asi pasivní rezistence, ale to není zřejmě ten správný výraz. Asi lépe aktivně pasivní rezistence 🙂 . Zaútočit a uhnout, asi by se dalo říci.
Až se takto začne chovat nadkritická masa lidí, nic s tím neudělají.

heriot
heriot
2021-09-28 09:47
Pavel
Pavel
2021-09-28 20:25

Je zajímavé pozorovat, že lidé na západě asi ztratili tu ostražitost, už dlouho žili v relativním blahobytu (naši mladí budou za chvilku totéž).

Jinak pro inspiraci – problém lze lépe pochopit, pokud k němu dokážete najít historickou analogii.

Co jsme trochu studoval, tak jsou jen tři druhy krizí:
První je “cyklická krize”, tedy ve víceméně stabilní společnosti (více zemí) dojde k přehřátí ekonomiky. Běžná věc.

Druhou fází jsou krize větší, cca každých 50let (1929, 70.léta, nyní?), kdy dochází k větším problémům, které plynou z posunu technologií a tím chování společnosti (válka Severu proti Jihu – farmáři na otrocích vs. továrny severu, kde byla potřeba volná pracovní síla, nebo feudálové vs. průmyslová revoluce, automatizace 60.let vs. dnešní virtuální průmysl, atd.).

Třetí krizí je krize impéria – jednou za 400 až 600let, kdy korupce řídídcích struktur dosáhne tak ohromných rozměrů, že impérium začne slábnout. Trvá to – ten vnitřní rozklad – asi tak 100let, až pak impérium zeslábne natolik, že ho dorazí nějací “Visigóti” z vnějšku.

Otázkou tak je, zda zažíváme tu druhou nebo třetí verzi, protože to, co se děje od konce studené války, spojuje dva až tři aspekty – technologický (nové objevy genových manipulací, počítače umožňují sledování každého, atd.), korupční – od 60.let slouží hlavní instituce skrytě hrstce mocných, nyní NATO, WEF, WHO, OSN ještě víc, a pak ten historický – války vedené USA už neslouží občanům USA, ale malé vrstvě zbohatlíků, války neslouží ani těm “osvobozovaným”, tyto země upadají do chaosu, a za třetí – média o tomto lžou v gardu “ta černá je úplně bílá”, což umocnily sociální sítě, kdy už vás vyhodí z práce bez rozhodnutí soudu, jen na udání “elfa”.

Pokud by šlo o třetí stádium, pak západ, který získal drive po objevení Ameriky (1500 cca), který ovládnul dobývání světa i kolonie, nyní po 500letech ztrácí schopnost reálně udržovat tento svět v řádu; protože ho v podstatě řidí malá skupinka nikým nevolených superboháčů v pozadí, kteří asi mají pocit, že poručí všemu”.

To se podělá určitě, ovšem zdá se, že zatím jiný systém vývoje dějiny lidstvu nenabízejí, vždy tomtu takto bylo.
Jen jsme asi odvyknuli, tady v Evropě, protože ty dvě poslední války a Karibská sebedestrukční planetární krize vyděsily lidi tak, že během studené války získali schopnost být trochu reální.

A ta se po konci studené války s nástupem nové generace od USA po Británii zdá se zcela vytratila.

Pavel
Pavel
Reply to  Nikola
2021-09-28 23:02

Díky za odpověď.

Ty letopočty, co uvádíte, jsou čistě “československou” optikou .-) .

Pro rozvoj západního impéria jsou jiné – 1835 (konec The Second Bank of America, A. Jackson – “I kill the bank”), 1856 – válka Severu proti Jihu, souboj podporovaný evropskými bankéři (jako “oprava ztráty amerických britských kolonií), ale také technologický problém průmyslové revoluce (lidé potřebovali získat “svá práva”, aby mohli jít do měst do továren), 1881 – vrchol největší krize v USA (zničení stříbrného standardu mělo umožnit bankéřům lépe kontrolovat měnu, zlata bylo méně), 1905 první dělení Bengálska (Britové v Indii vytvořili záměrnou válku hinduistů proti muslimům, které sestěhovali do východního Bengálska, dnes Bangladéš), 1. a 2. světová válka (zničení Carského ruska a Německé flotily, Britové profitovali i z druhé války), 1913 – obnova US soukromé centrální banky (Fed, dodnes polovina problémů západu pplyne z těchto soukromých bank, Bank of England byla soukromá od porážky Napoleona 1815, pak Fed 1913, pak švýcarská BIS živila Německo po hyperinflaci – jako projekt US a britských byznysmanů, nyní ECB, vznikla z BIS a šéfují jí US zaměstnanci Draghi a Lagardeová), 1947 – druhé dělení Indie, vznik státu Pákistán (čistě britská operace), 1949 – 1973 éra rostoucí korupce v USA (bratři Dullesové, až po Trilateráty 1973), 1953 – krizi v Iráku (Mossadek, TP AJAX) zvládnul jediný agent CIA s balíkem peněz, od 1970 se pracovalo na klimatické agendě (Maurice Strong), po r.1990 nastoupili US neocons s New Pearl Harbor aneb 11.zářím a Rebuilding Americans Defence), posledním datumem do kalendáře je Lisabonská smlouva a vznik eura, které nefunguje a způsobilo krizi jižních států Evropy, je jejich projektem pro kontrolu byznysu, nyní plánují ovládnout Asii… (jako Britové- nejdříj vyzbrojíme Čínu, a pak ji dovedeme do války se zeměmi okolo, viz koalice čtyř – Indie, Japonsko, Austrálie, USA).

Jsou to pořád stejné principy, akorát že kolonie skončily a nyní se pod ekonomickým vedením Číny a ruským vojenským vedením emancipuje Asie.

Hrozí konec nadvlády dolaru – proto udělejme krizi (tu 1x za 50let) a tím zničíme všechnu svou konkurenci (přijde vysoká inflace, hospodářská krize, přežijí a výsnamně posílí jen ti nejbohatší – to je jejich plán, jak konsolidovat svou moc). Covid má dvě hlediska – záměr spustit krizi, ale také záměr otestovat technologie kontroly obyvatel, vše je pečlivě připravené a média nikomu nedovolí zpochybnit narativ “to je pro vaše dobro”…

Právě média jsou dokonale zmáknutá těmito lidmi, soc. sítě a jejich neziskovky pak razí agendu proti rasismu a nenávisti – což skvěle dovolí cenzurovat kritiky.

Problém (západního britsko-amerického-elitářského) impéria je v tom, že Čína a Rusko, částečně Indie, mají ohromný potenciál a znají tyto hry. Mají vlastní HW (podmořský kabel), vlastní net, platební karty, vlastní swift (západ jim hrozil odpojením firem od swift), mají vlastní zlatou burzu, nově i ratingovou agenturu, a nyní větší trh (viz odkaz dole).

Pokud se to v USA a Británii začne sypat, tak elity prohrají, proto to budou hrotit do krize, ovšem jimi kontrolované – aby získali v podstatě totalitní konrolu, zisky z toho budou ohromné a právě tyto zisky a total moc jim dovolí (tedy podle jejich představ) udělat válku s Asií, na kterou by jim jinak občané USA a Británie nikdy nekývnuli. Válčit mají samozřejmě hlavně jiné země (viz Britové v Indii).

Proto krize bude, začíná to nyní inflací (tisk měny to spasit nemůže, nelze to falšovat pořád, potřebují nové trhy – kontrolovat Asii a ideálně Rusko). Média už 20let lžou a bohužel většinová západní společnost si myslela, že západní blahobyt je nezlomitelný, což je těžký omyl obyčejných lidí, elitám o lidi nikdy nešlo .-) . Výsledky voleb v USA jsou pak skvělým důkazem, že systém korupce dosáhnul už maxima, už si volí své “Brežněvy”, jsou to lidé už na první pohled velmi slabí. Ale média je protlačí!

Lidé ze západu se nestavěli proti válkám v Iráku, a definitivní sešup USA vlastně začal už dvěma vraždami Kennedyů, nevyšetření těch vražd ukázalo sílu těch lidí v pozadí (už tehdy). Po konci studené války přišli po r.1995 neokoni a nikdo je nezastavil, válka v Iráku 2003, roztavení sloupů po 11.září, nikoho to nezajímalo (blahobyt pro většinu lidí na západě fungoval).

Rusko od r.2008 (válka v Gruzii) ví své, Putin řekl všechno v projevu v Mnichově (myslím v r.2007).
Tam měla Evropa poslední šanci – ale celá EU se zachovala jako US loutky.

Následovalo poslední dějství – už dost (mediálně “komická”) operace Ukrajina (neznámí odstřelovači změnili předčasné volby ve válku, poslouchat evropská média o tomto soudným lidem způsobovalo bolest), západní lidé pořád mlčeli (a u nás přece pravidlo pro diskusi jménem “rok 1968”). Dál už smutný výčet – r.2011 Libye, 2013 Sýrie, 2015 vstupuje Rusko do Sýrie (bojí se rozšíření US proxy džihádu do podbřišku Ruska), ale EU narozdíl od Ruska nereaguje vůbec a drží pevně US-britské noty…

Pak už je to jen přehlídka zmaru, završená dnes hyperkorektností, levičáckým hnutím v USA (financovaným korporacemi .-) ), prostě čím hůře, tím lépe pro ně.

EU měla poslední šanci (podle mě) v r.2008, nyní bude těžké zastavit odpojování jaderek, zastavit klima agendu (způsobí rozklad a krizi – plánovaně), zastavit ztrátu svobod (začala to bojem proti terorismu, který sami způsobili, dodělává to covid dílo a hyperkorektnost), ještě zbývá poslední krok, tedy zavést virtuální měnu (EU poslušně zavádí Digitální Identitu, spravovat ji budou banky v čele s ECB .-))) ).

Vedou to v EU a ECB naprosté loutky, krizi se už holt jistě nevyhneme. Ovšem jak to celé dopadne, to není jisté, takže naděje tu určitě je, jen půjdeme tou trnitější a delší cestou, náprava (pokud je vůbec možná) bude trvat několik desetiletí, a západ projde trnitým údolím a mnoho lidí to silně pocítí (chudobou, atd.).

Kdo si udrží svobodný názor, bude nyní čelit čím dál větším restrikcím (viz Francie nebo Německo, Austrálie a Kanada), vyhazovům z práce, pasy budou potřeba nikoliv do cizích zemí ale do místních obchodů – prostě v Česku jsme trochu v pozadu, ale v Evropě to jede, stačí číst zprávy. To je úvodní část krize, nyní se stále ještě noříme hlouběji a lidé netuší, co je vlastně čeká, stále si myslí, že ty elity, WEF, WHO, OSN, kluby pracháčů v pozadí, že se snad zvdají svých plánů (nikoliv, to je mylná přestava).

Uvidíme, až se to přežene, zda kolem r.2040 budou někde zbytky rozumu, a zda nebudem dělat pro Asii, jako dnes dělají oni pro nás, to je černý scénář, pokud by to Čína s Ruskem ustáli (víme, kdo drží v Rusku, Británii a USA většinově prachy, kdo ví, jak pevný bude spolek Rusko-Čína, Sibiř je volná a Číňanů je hodně, každé spojenectví má svou cenu, Československo taky mělo Zakarpatskou Ukrajinu, ale za anulování Mnichova jsme museli zaplatit; takový Poláky zradili Britové jen od roku 1939 dvakrát, a oni tam stejně pořád lezli, až je Britové udělali v Británii symbolem nechtěného slovanského póvlu, viz polský instalatér…).

Holt EU se stala naprosto nefunkčním uskupením, plným loutek.
Jedinou cestou pro US-britské elity jak ještě prodloužit 500let impéria je udělat krizi, nastolit totalitu (umožní soustředit zdroje na válku) a snažit se zničit Čínu a Rusko. Ti to ale vědí…

Eurasia takes shape: How the SCO just flipped the world order (docela klíčový článek z 22. srpna 2021)
https://thecradle.co/Article/Analysis/2104

petr
petr
Reply to  Nikola
2021-09-29 07:53

Jenže oni pro nás po zhroucení civilizace mají nachystaný “Great reset”, návrat do středověku (pro USA a Evropský chalifát) co do životní úrovně, vzdělání a gramotnosti.
A v oblastech kde zůstanou zbytky civilizace, pak těžce totalitní “čínský” Systém sociálního kreditu alias “čipovou totalitu” (už teď vnucují všude “bankovní identitu” přes kreditky a bezhotovostní placení všude, i v MHD).

Všimněte si, že jediné kde se to nehroutí, je Čína a přilehlé okolí, kde na současné umělé krizi obrovsky vydělávají.
A zároveň nám přestali dodávat high tech výrobky a čipy do těchto vyrobků, abychom mohli snáze přejít na ten středověkký evropský islámsky chalifát bez aut, bez počítačů, bez elektrických spotřebičů, praček, ledniček, zato s koránem a modlitebním koberečkem pro každého.

Já jen doufám, že se to i tak sesype, a my budeme v klidu budovat paralelní společnost, do které se přidà kdo bude chtít. A kdo zůstane ve starém systému, ten odejde spolu s ním.
Nevidím šanci jak zachránit civilizaci jako celek.

Kromě toho tu stále bude po zuby ozbrojená high-tech totalitní Čína.

Pavel
Pavel
Reply to  petr
2021-10-03 21:21

Jasně, že jsme ve válce, jen jde o to v které.

Od prvních krůčků válčíme. O místo ve smečce, o samičku či samce, o postavení v kmeni.
Kmen válčí s jinými kmeny.

Moderní strukturovaná “civlizovaná” společnost je plná válek o vliv.
Výrobci válčí s prodejci (obchodníky) o marže, a ti všichni s bankéři, kteří půjčují firmám, státu i politikům a lobují za zákony pro ně výhodné.

O první a druhé světové válce se říká, že ji vyhráli pracháči, protože půjčovali oběma stranám a všichni se nakonec u nich zadlužili mnohem víc než před těmi válkami.

Takže nyní jsme ve válce s “globalisty”, lidmi, co mají své plány, kdy národní státy jim již překážejí. Korumpují OSN, WHO, WEF, NATO, vlády jednotlivých států, média, různé úředníky, vědce, novináře.

Zvou je na kongresy, tisknou jim citace v prestižních časopisech, když zlobí, kariéry jim padají.

Kdo dal Číně všechny ty technologie? Kdo “manažeruje” (řídí) války ve svůj prospěch?

Ano, jasně že jsme ve válce, a to hlavně o informace, vzdělávací systém, masy jsou ohlupovány konzumem a hloupými filmy, děti jsou ohlupovány hloupým učivem.

Kdo chce, ten tuší, že všechny státy a vlády světa snadno končí, pokud je někdo zotročí dluhem (to je i hlavní účel EU).

No, vítejte v realitě, jejich cíl je jasný, národní státy a ústavy chránící svobodnou diskusi jim vadí, protože by lidé mohli přijít na to, kdo je krutě okrádá. Korupce už zničila i jiné říše, blížíme se na hranu. Ta malá skupinka ale na každé krizi vydělá, vždy zbohatne a hlavně posílí svůj vliv. Dokud se lidé nevěnují posledním 200 letům, potud bojují jen s chymérou, kterou neumí popsat. A média jim rozhodně nepomáhají.

petr
petr
2021-09-29 07:38

Fantastická analýza, Nikolo. Tohle překonává všechny články v alternativních médiích, jak je to logické a argumentačně “neprůstřelné”.

Pokud ale chcete vědět jak to do detailu funguje, tak doporučuju tohle super výstižné video od ruského konceptuálního analytika “Nestora”:

https://rutube.ru/video/816666c56864520e7e62f1c49a47f152/

“6 válek které Rusko ostudně prohrává”
-je místo “Ruska” by tam bylo možné dát slovo “lidstvo”, protože je to 100% aplikovatelné na celou naši civilizaci

Tohle video by se mělo pouštět v televizi 5x denně, aby se lidi vzpamatovali.

Barbora
2021-10-01 19:46

Díky, Nikolo, za skvělý článek. Jako válku jsem to neviděla, spíš krizi, ale tvůj článek na tu mou terminologii vrhá úplně jiné světlo. Skvěle jsi to vystihla a odargumentovala. I když v podstatě je asi jedno, jak to nazveme. Podstatné je, že alespoň někteří tu víme, oč tu jde. Věřím, že vše se přetaví ve větší svobodu a autonomii. Jen to bude bolet a trvat. Ale myslím, že nejvíc to bude bolet ty, kteří jsou nejvíc zaslepení. Ty, kteří sami posluhují nebo bojují v téhle hybridní válce. Síla vlastního svědomí dožene každého. Některé sice až na smrtelné posteli, ale o to silněji.

Marek Šumaj
Marek Šumaj
2021-10-18 17:01

Celkom priliehavý názov je ,,tretia svetová vlna” 🙂
https://m.youtube.com/watch?v=Qxqlfwp36eQ

23
0
Would love your thoughts, please comment.x